Recordiad Nadolig Aloud yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu

Newyddion

Ar 3 Rhagfyr 2022 bydd ein Corau Only Boys Aloud, Only Girls Aloud ac Only Kids Aloud yn ymuno â’i gilydd i berfformio cyngerdd Nadolig yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu.

Ffilmiwyd y noson gan Orchard Media a bydd yn rhan o bennod Nadolig arbennig fel rhan o’n gyfres ddogfen Aloud: Dathlu 10. Gallwch wylio’r penawdau cynharach yma.

Roedd y cyngerdd yn cynnwys repertoire o ganeuon Nadolig gan gynnwys carol Gymraeg Tua Bethlem Dref, carol Affricanaidd bywiog African Noel a Silent Night.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys darnau y mae’r corau wedi bod yn gweithio arnyn nhw drwy gydol 2022 gan gynnwys Just Breathe wedi’i hysgrifennu gan lysgennad Aloud ac enillydd Grammy Amy Wadge a sylfaenydd Elusen Aloud Tim Rhys-Evans. Crëwyd y gân yn arbennig ar gyfer corau Aloud fel rhan o brosiect Song for Us Sound UK ac yn myfyrio ar effaith y pandemig ar y sector diwylliannol ac yn ein hatgoffa ni i ganolbwyntio ar anadlu er mwyn gwella lles mewn sefyllfaoedd anodd.

Roedden ni’n falch iawn bod Llysgennad Elusen Aloud Rebecca Evans wedi ymuno â ni am ddatganiad bendigedig o O Holy Night.

Y cyngerdd oedd y cyfle olaf i’n corau o’r Gogledd, De a’r Gorllewin i berfformio gyda’i gilydd ac rydyn ni’n hynod o falch o bob peth y mae’r bobl ifanc wedi’i gyflawni yn ystod 2022.

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.