PROFFIL ALUMNI – ELLIOT

Astudiaeth achos

Bywgraffiad

Roedd Elliot yn un o aelodau cyntaf OBA yn 2010. Ar ôl mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Elliot bellach yn byw yn Llundain ac yn gweithio yn Microsoft, yn arwain y sector Addysg Uwch ar gyfer Llwyfan Ceisiadau Busnes Microsoft. Ochr yn ochr â’i waith bob dydd, mae Elliot hefyd yn un o Ymddiriedolwr Aloud ac yn rhedeg TEDxLondon; rhan o raglen siarad cyhoeddus TED fyd-eang.

Pa grŵp OBA oeddet ti’n aelod ohono?

Only Treorchy Boys Aloud

Pa flynyddoedd oeddet ti’n aelod?

2010 – 2013

Beth oedd y peth gorau am fod yn OBA?

Ble i ddechrau ?! Y peth gorau i mi oedd cael y cyfle i wneud yr hyn yr oeddwn yn ei garu, gyda phobl yr oeddwn yn eu caru yn rhai o’r lleoliadau mwyaf mawreddog yn y DU a thu hwnt.

A oedd bod yn aelod o OBA wedi dy helpu i gyflawni dy nodau neu uchelgeisiau?
Yn bendant. Fe wnaeth y cyfleoedd a gefais i gynrychioli OBA ac Aloud ar y llwyfan ac ar y teledu wella fy sgiliau siarad cyhoeddus, ddysgu i mi gyfleu neges yn effeithiol a helpu i fagu hyder pan oeddwn o flaen cynulleidfa. Dyma’r holl bethau y mae eu hangen arnaf ar gyfer fy swydd bob dydd ac fe chwaraeodd OBA ran fawr yn y gwaith o ddatblygu’r sgiliau hynny.

Pa gyngor fyddech ti’n ei roi i fachgen sy’n ystyried ymuno ag OBA?

Mi fydd yr hobi gorau sydd gen ti a byddi di’n cael cyfleoedd nad oeddet ti erioed wedi ystyried. Creda neu beidio, mae’r darn “canu” yn canran bach o’r hyn sy’n ei wneud mor bleserus – mae’r cyfeillgarwch ymysg pawb yn ystod profiadau gwirioneddol unigryw yn rhywbeth a fydd yn aros gyda ti am byth!

Alli di grynhoi dy brofiad OBA mewn 3 gair?

Tair blynedd bythgofiadwy …

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.