PROFFIL ALUMNI – ELLIOT

Astudiaeth achos

Bywgraffiad

Roedd Elliot yn un o aelodau cyntaf OBA yn 2010. Ar ôl mynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, mae Elliot bellach yn byw yn Llundain ac yn gweithio yn Microsoft, yn arwain y sector Addysg Uwch ar gyfer Llwyfan Ceisiadau Busnes Microsoft. Ochr yn ochr â’i waith bob dydd, mae Elliot hefyd yn un o Ymddiriedolwr Aloud ac yn rhedeg TEDxLondon; rhan o raglen siarad cyhoeddus TED fyd-eang.

Pa grŵp OBA oeddet ti’n aelod ohono?

Only Treorchy Boys Aloud

Pa flynyddoedd oeddet ti’n aelod?

2010 – 2013

Beth oedd y peth gorau am fod yn OBA?

Ble i ddechrau ?! Y peth gorau i mi oedd cael y cyfle i wneud yr hyn yr oeddwn yn ei garu, gyda phobl yr oeddwn yn eu caru yn rhai o’r lleoliadau mwyaf mawreddog yn y DU a thu hwnt.

A oedd bod yn aelod o OBA wedi dy helpu i gyflawni dy nodau neu uchelgeisiau?
Yn bendant. Fe wnaeth y cyfleoedd a gefais i gynrychioli OBA ac Aloud ar y llwyfan ac ar y teledu wella fy sgiliau siarad cyhoeddus, ddysgu i mi gyfleu neges yn effeithiol a helpu i fagu hyder pan oeddwn o flaen cynulleidfa. Dyma’r holl bethau y mae eu hangen arnaf ar gyfer fy swydd bob dydd ac fe chwaraeodd OBA ran fawr yn y gwaith o ddatblygu’r sgiliau hynny.

Pa gyngor fyddech ti’n ei roi i fachgen sy’n ystyried ymuno ag OBA?

Mi fydd yr hobi gorau sydd gen ti a byddi di’n cael cyfleoedd nad oeddet ti erioed wedi ystyried. Creda neu beidio, mae’r darn “canu” yn canran bach o’r hyn sy’n ei wneud mor bleserus – mae’r cyfeillgarwch ymysg pawb yn ystod profiadau gwirioneddol unigryw yn rhywbeth a fydd yn aros gyda ti am byth!

Alli di grynhoi dy brofiad OBA mewn 3 gair?

Tair blynedd bythgofiadwy …

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.