Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i’r gymuned lawrydd

Newyddion

Mae Elusen Aloud wedi ymrwymo i gefnogi’r gymuned lawrydd yng Nghymru, sy’n sail i’n rhaglen waith uchelgeisiol gyda phobl ifanc ledled Cymru. Y llynedd yn unig fe wnaethom gefnogi gwaith rheolaidd ar gyfer 26 Arweinydd Côr o bob cwr o Gymru – ni allem gael yr effaith anhygoel rydyn ni’n ei chael hebddyn nhw! 

Mae Elusen Aloud yn cynnal penwythnos hyfforddiant blynyddol i’n gweithwyr llawrydd. Mae hyn yn sicrhau y gallwn gynnig profiadau o’r ansawdd uchaf i bobl ifanc. 

Cynhaliwyd ein penwythnos hyfforddi ar gyfer 2024 yn Neuadd Moreton yng Nghanolbarth Cymru. 

Fel rhan o’r diwrnod gwnaethom groesawu Donna Sharland o Autside Education & Training a gyflwynodd sesiwn ddifyr ar Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, a Suzzie Vango a weithiodd gyda’r tîm ar amrywiaeth o gemau a gweithgareddau cynhesu creadigol newydd i’w hymgorffori mewn ymarferion. 

Buom yn siarad â Gwen, Arweinydd Côr yng Ngorllewin Cymru, am sut aeth y diwrnod yn ei barn hi.

C ac A gyda Gwen

Dywed wrthym am dy brofiad o’r Penwythnos Hyfforddi.  

Roedd yn gyfle gwych i ddal i fyny ag arweinwyr côr, cyfeilyddion, ac aelodau eraill o staff Aloud. Mae’n bwysig cael syniad o beth mae corau eraill yn ei wneud yn y Gogledd a’r De a rhannu syniadau. 

Beth wnest ti ei fwynhau fwyaf am y penwythnos? 

Fe wnes i fwynhau’r gweithdy gyda Suzzie Vango yn fawr. Rhannodd hi gymaint o syniadau ar gynhesu i fyny a gweithgareddau cerddorol i’w gwneud mewn ymarferion. Roedd hi’n gyfeillgar ac yn lot o hwyl! Roedd cyflwyniad Donna ar Awtistiaeth hefyd yn wych! 

Beth oedd y brif wers y byddi di’n ei defnyddio mewn ymarferion? 

Y prif beth i fi oedd y syniadau niferus ar weithgareddau i’w gwneud mewn ymarferion a rannwyd rhwng yr arweinwyr côr a Suzzie.

Rydyn ni bob amser yn chwilio am Arweinwyr Côr newydd i ymuno â’n tîm. Rydyn ni’n cynnal sesiynau côr rheolaidd yng Ngogledd, Gorllewin a De Cymru. Cysylltwch â ni os hoffech drafod sut y gallech chi gymryd rhan.  

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.