Partneriaeth Newydd gyda’r Bluestone Foundation

Newyddion

Mae The Aloud Charity yn falch o gyhoeddi y bydd corau Only Boys Aloud newydd yn dechrau ymarfer yng Ngorllewin Cymru.

Diolch i gefnogaeth prosiect o bartneriaethau gyda’r Bluestone Foundation a Chyngor Celfyddydau Cymru, mae The Aloud Charity yn medru cynnig ymarferion côr wythnosol i fechgyn a dynion ifanc sy’n byw yn siroedd Gorllewin Cymru. Does dim clyweliad a dim ffi i ymuno, felly mae croeso i unrhyw fachgen oed uwchradd o bob cefndir a gallu, boed yn gantorion profiadol neu erioed wedi camu i’r byd corawl.

Sefydlwyd Only Boys Aloudyn 2010 gyda’r gobaith o allu creu gwahaniaeth i fywydau bechgyn ifanc yn eu harddegau ar draws Cymru; i fagu hyder a hunan-werth, a’u hysbrydoli i ehangu gorwelion a’udyheadau. Bellach yn un ar ddeg mlwydd oed, gyda mwy na 200 o aelodau’n mynychu corau OBA ar draws De a Gogledd Cymru, bydd The Aloud Charity yn sefydlu corau newydd yn Sir Benfro a Cheredigion, ynogystal â datblygu’r ddarpariaeth gyfredol yn Sir Gâr.

Meddai Elin Llwyd, Rheolwr Prosiect OBA Gorllewin Cymru:

“Galla’i ddim aros i sefydlu’r corau newydd yma yng Ngorllewin Cymru. Mae’n brosiect cyffrous iawn ac yn gyfle gwych i ddynion ifanc Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gâr. Bydden i’n annog unrhywun sydd â diddordeb i gofrestru nawr drwy e-bostio [email protected]

Byddyrymarferion yn dechrau yr wythnos gyntaf ar ôl Hanner Tymor (Tachwedd 1af) felly peidiwch oedi i gysylltu! Dwi ’di bodyn ddigon ffodus i fod yn dyst i’r effaith bositif gall bod yn aelod o gôr gael ar fywydau pobl ifanc. Ac ar amser pan fo lles ac iechyd meddwl yn flaenllaw iawn yn ein meddyliau, gall canu a cherddoriaeth chwarae rôl hanfodol yn annog y datblygiad o unigolion mynegiannol, agored a chreadigol ymysg y genhedlaeth yma o ddynion ifanc.”

Dywedodd Pamela McNamara, Sylfaenyddy Bluestone Foundation:

“The Bluestone Foundation was established to ‘help people to help themselves’ through environmental, economic, andsocial projects in Pembrokeshire; and we’re pleased to be supporting the Aloud Charity in its inspirational work in our local community bringing young boys together as a team to enjoy the health & wellbeing benefits of music through singing.”

Share Article:
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Read another article...

Diolch Cazbah!
Astudiaeth achos
Diolch Cazbah!
Ticedi Cyngerdd 10 Oed!
Academi OBA
Ticedi Cyngerdd 10 Oed!
Cyfarwyddwr Creadigol newydd: Craig Yates
Astudiaeth achos
Cyfarwyddwr Creadigol newydd: Craig Yates
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.