Pam Rwy’n Cefnogi Aloud – Menna Richards

Astudiaeth achos

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud.  Yn syml, ni fyddai’n bosib inni ddarparu Only Boys AloudOnly Girls Aloud ac Only Kids Aloud heb eich rhoddion hael.

Ym mhumed erthygl ein cyfres rhoi, mae Menna Richards yn egluro pam ei bod yn cefnogi Elusen Aloud.

Beth wnaeth eich ysgogi chi i gefnogi Elusen Aloud drwy ein cynllun Calon?

I’ve been lucky enough to be involved with The Aloud Charity for more than 10 years. I was aware of the fantastic work Tim Rhys-Evans was doing with choral singing through Only Men Aloud and when I began to understand what Tim was trying to achieve with Only Boys Aloud, I wanted to support them.

I was asked to be a trustee of The Aloud Charity and then became its Chair for five years. I saw at first  hand how being part of OBA can transform the lives of so many young men and boys so it was natural for me to want to join the Calon scheme to do whatever I could do help the Charity fulfil its ambitions.”

Beth yw’ch uchafbwynt chi am waith Elusen Aloud?

“So many highlights!

Britain’s Got Talent; seeing OBA perform at Buckingham Palace; the many Academi performances especially at Wigmore Hall, London.

The biggest highlight is seeing the way The Aloud Charity has grown and developed over the years with Only Kids AloudOnly Girls Aloud and today we see Only Boys Aloud choirs in south, north and west Wales – a truly national organisation.”

Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried cefnogi elusen fach fel Elusen Aloud?

“The fact that it’s a small charity makes every penny count. With very little public funding, The Aloud Charity has succeeded in punching above its weight thanks in large part to the dedication of the staff and volunteers but also because all of us who support The Aloud Charity make a real difference, helping it  achieve its huge ambitions to transform lives through choral singing.

If you’re in any doubt, go to a performance. See and hear for yourself the way choral singing offers friendship, community, support, discipline and life-affirming joy. You won’t regret it.”

Darllenwch fwy am sut allwch chi gefnogi gwaith Elusen Aloud yma.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.