Pam Rwy’n Cefnogi Aloud – Florian Vogelmaier

Astudiaeth achos

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud.  Yn syml, ni fyddai’n bosib inni ddarparu Only Boys AloudOnly Girls Aloud ac Only Kids Aloud heb eich rhoddion hael.

Ym mhedwaredd erthygl ein cyfres rhoi, mae Florian Vogelmaier yn egluro pam ei fod yn cefnogi Elusen Aloud.

Beth wnaeth eich ysgogi chi i gefnogi Elusen Aloud drwy ein cynllun Calon?

“When Tim took the initiative and founded Only Boys Aloud he created something whose value cannot be praised highly enough.

He created a space where every boy can be themselves; gain confidence in singing; learn to listen to each other; and find community and friends – perhaps friends for life.

A space without bullying, without discrimination, but with tolerance and acceptance – something that I would have wished for as a gay boy (and I assume that some of the boys long for that kind of acceptance).

That, together with my love for music – I learned to play the piano when I was a kid, and the drums and euphonium some years later – convinced me that I wanted to support The Aloud Charity.

In a newsletter, one mother told that her son “got that sparkle in his eyes when the new sheet music arrived”, that’s when I knew that every single penny is well invested.

Besides, I love the term “Calon Member”, as my heart is where my everlasting love for music sits.”

Beth yw’ch uchafbwynt chi am waith Elusen Aloud?

“My highlight was to be able to sing in the virtual choir “Everyone Aloud” together with all those lovely people and Bryn Terfel – I really enjoyed that very much and look forward to the next possibility to take part.”

Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried cefnogi elusen fach fel Elusen Aloud?

“When Tim founded Only Boys Aloud and The Aloud Charity, and presented that initiative to the jury of “Britain’s Got Talent”, he said that he wished it to exist “in a hundred years time”.

If you want to support a charity, that offers a real perspective to young people everywhere in Wales, to support their work for many generations to come, then listen to your heart and go for it.”

Darllenwch fwy am sut allwch chi gefnogi gwaith Elusen Aloud yma.

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.