Pam Rwy’n Cefnogi Aloud – Erich Huber

Newyddion

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud.  Yn syml, ni fyddai’n bosib inni ddarparu Only Boys AloudOnly Girls Aloud ac Only Kids Aloud heb eich rhoddion hael.

Mae Erich Huber yn egluro pam ei fod yn cefnogi Elusen Aloud.

Beth wnaeth eich ysgogi chi i gefnogi Elusen Aloud drwy ein cynllun Calon?

I really liked the whole concept of The Aloud Charity, transforming young people’s lives through choral singing. What Tim Rhys-Evans has brought to life here is simply fantastic; the opportunities it gives young people to learn new skills, grow in confidence and build lifelong friendships…

That’s the reason why I support this great charity and by joining the Calon scheme I‘m able to do so on a regular basis. It’s like being part of this family, and it’s a real pleasure to be.”

Beth yw’ch uchafbwynt chi am waith Elusen Aloud?

For me personally, the biggest highlight was the opportunity to be present at the recording of the recently released CD “Gen Z” and to meet the people who work for The Aloud Charity. To see the dedication and joy of all choir members, staff, and volunteers involved was just great. It reinforced my belief that participating in the Calon scheme was absolutely the right decision.

But there are other highlights, like their 10th anniversary concert in Cardiff. Hearing them performing live is a completely different feeling than from a CD or via YouTube. Or the launching of Only Girls Aloud, which included girls in the Aloud family.”

Beth fyddwch chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried cefnogi elusen fach fel Elusen Aloud?

Small charities in particular, which receive little public support, rely on the help of a broad range of people. It is important to remember here that participation in one of the choirs is and should remain free of charge. To keep it that way, The Aloud Charity needs support.

The Aloud Charity has huge ambitions with choirs across Wales and supporting them to achieve its ambitious goals is a worthwhile cause. You’ll never regret it.”

Darllenwch fwy am sut allwch chi gefnogi gwaith Elusen Aloud yma.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.