Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!

Astudiaeth achos

Ym mis Tachwedd 2022 teithiodd ein carfan Only Kids Aloud 2022 i Disneyland Paris am gyfres o berfformiadau arbennig fel rhan o raglen Disneyland, Let’s Sing Christmas!

Cafodd ein haelodau OKA y cyfle i ymarfer a pherfformio ochr yn ochr â chantorion proffesiynol Disney a Chymeriadau Disney fel rhan o bedair sioe yn Theatr Videopolis lle roedden nhw’n diddanu cynulleidfa ryngwladol o dros 1,000 o bobl.

Roedd y rhaglen perfformio yn cynnwys rhai o glasuron y Nadolig gan gynnwys “It’s the most wonderful time of the year” ochr yn ochr â threfniannau gwreiddiol Disney

Hefyd cafodd OKA y cyfle i gymryd rhan mewn ymarfer gweithdy llais cyn y perfformiad wedi’i arwain gan hyfforddwr llais proffesiynol Celfyddydau Perfformio Disney a oedd yn arwain côr OKA am ei berfformiadau. Cymerodd cyfranogwyr ran mewn sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda pherfformwyr Celfyddydau Perfformio Disney i ddarganfod mwy am eu rolau a sut mae gweithio yn Disneyland!

Rhwng eu perfformiadau cafodd y bobl ifanc ddigon o gyfleoedd i grwydro o gwmpas y parc ac arhoson nhw mewn gwesty ym Mharc Disneyland.

Hwn oedd y tro cyntaf i gyfranogwyr Only Kids Aloud i berfformio yn Disneyland Paris ac roedden ni wrth ein boddau i barhau i ddatblygu’r bartneriaeth gyffroes hon.

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.