Only Kids Aloud 2024 – Ymgeisiwch Nawr!

Newyddion

Mae Elusen Aloud yn falch o gyhoeddi y gall plant ym mlynyddoedd 5 a 6 gael y cyfle unwaith eto i ymgeisio ar gyfer bod yn aelod o’r côr cenedlaethol plant Only Kids Aloud!

Bydd rhaglen 2024 yn cynnwys llu o gyfleoedd:

  • Ymarferion rhanbarthol misol
  • Rhaglen o ddigwyddiadau a pherfformiadau
  • Cyrsiau preswyl

Mae plant sydd ar hyn o bryd ym mlynyddoedd 5 a 6 yn yr ysgol yn gymwys i gymryd rhan yn y côr.

Mae’n costio £450 i ymaelodi a bydd hyn yn cyfrannu at bob ymarfer a pherfformiad, costau’r cyrsiau preswyl (llety, bwyd a bysiau), gweithgareddau yn ystod y cyrsiau preswyl, ffioedd hebryngwyr trwyddedig, ac ychydig o nwyddau OKA!

Mae cymorth ariannol (yn cynnwys cymorth bwrsariaeth lawn) ar gael er mwyn sicrhau bod unrhyw berson ifanc sy’n awyddus i ymuno â Chorws Only Kids Aloud yn gallu gwneud hynny. Cysylltwch â ni am wybodaeth ynglŷn â chymorth ariannol: [email protected]

Y Broses Ymgeisio

1. Ffurflen gais ar-lein

Llenwch y ffurflen gais ar-lein erbyn 7 Ionawr 2024.

2. Ymunwch â ni ar gyfer clyweliad a gweithdy byw
Dyddiadau isod:

  • Ionawr 11: Caerfyrddin
  • Ionawr 12: Aberystwyth
  • Ionawr 13: Llandudno
  • Ionawr 14: Caerdydd

Bydd ffi o £25 i fynychu’r clyweliad unigol ac i gymryd rhan mewn gweithdy grŵp lleisiol fydd yn rhoi blas o sut beth fydd ymarferion OKA. Cysylltwch â ni os nad oes modd i chi dalu’r ffi hwn: [email protected]

3. Caiff aelodaeth Corws Only Kids Aloud 2024 ei chadarnhau ddiwedd mis Ionawr

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r rhaglen cysylltwch â ni drwy e-bost: [email protected]

Mae ein aelodau OKA wedi cael cyfloedd arbennig tu hwnt i berfformio mewn digwyddiadau dros y blynyddoedd dwaethaf, a rydyn ni’n edrych mlaen yn arw at groesawu aelodaeth newydd sbon o bob cwr o Gymru!

Gallwch ddarllen am brofiad cyn-aelod OKA, Greta, yn ein blog diweddaraf. Ewch i ymweld â’n tudalen Instagram er mwyn cael blas o rai o berfformiadau OKA!

Hoffem ddweud diolch o galon i’r Mosawi Foundation a’r Newby Trust am eu cyfraniad hael tu hwnt tuag at brosiect Only Kids Aloud 2024.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.