Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn

Newyddion
Ar 5 Awst, bydd 2117 / Hedd Wyn yn cael ei rhyddhau ar Recordiau Tŷ Cerdd mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru (WNO). Comisiynwyd y darn gan WNO ac mae’n cynnwys Cerddorfa WNO, yn ogystal â chast o unawdwyr ifanc, aelodau Opera Ieuenctid WNO ac Only Boys Aloud.

Erthygl wedi ei rhyddhau gan Opera Cenedlaethol Cymru a Tŷ Crdd 22/07/22. 

Mae’r gwaith Cymraeg, tair act yn gynnyrch cyfuniad artistig annisgwyl ond llwyddiannus: y cyfansoddwr ‘clasurol’ Stephen McNeff a Gruff Rhys o’r Super Furry Animals. Ar y cyd, mae’r ddau wedi creu darn o theatr-gerdd sydd wedi’i osod ddau can mlynedd wedi marwolaeth y bardd eiconig ‘Hedd Wyn’ (enw barddol Ellis Evans, a laddwyd yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf ac a enillodd, wedi ei farwolaeth, Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1917).

Yn y blynyddoedd a ddilynodd, mae trychineb niwclear yn Nhrawsfynydd wedi rhwygo cymunedau o’u gwreiddiau. Mae dogn dwys o ymbelydredd wedi drysu’r gwahaniaeth rhwng gorffennol, presennol a dyfodol ac mae’r Gymraeg yn wynebu difodiant. Mae’r ddrama afaelgar yn cyfuno dyfodol dystopaidd gyda chwedlonaeth Cymru a barddoniaeth Hedd Wyn ei hun.

Comisiynwyd 2117 / Hedd Wyn ar y dechrau i’w dosbarthu yn y sinemâu gyda darllediad teledu i ddilyn, ac fe recordiwyd y sain yn 2017 gyda McNeff yn arwain y gerddorfa. Gohiriwyd y cynlluniau ar gyfer y ffilm a bu’r recordiadau’n segur ac yn hel llwch ar yriannau caled hyd at y rhyddhau yma.

Bydd yn cael ei ryddhau gyda lansiad mewn digwyddiad ar lwyfan #Encore yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ddydd Gwener, 5 Awst am 3yp, lle bydd Gruff yn cael ei gyfweld gan Sioned Webb, a bydd y soprano Ellen Williams, y bariton Dafydd Allen a’r hyfforddwr Rhiannon Pritchard yn perfformio detholiad o’r gwaith.

Dywedodd y cyfansoddwr, Stephen McNeff: “Mae rhyddhau 2117 / Hedd Wyn yn garreg filltir yn natblygiad yr opera hon, prosiect y bûm i eisiau’i gyflawni am dros ddeng mlynedd. Mae gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru – cwmni y bûm i’n tyfu gyda nhw a’u gwylio ers fy niddordeb cynnar mewn opera – wedi bod yn ganlyniad delfrydol, felly hefyd y cydweithio gyda’r fath ystod o ddoniau creadigol mor unigryw ac amrywiol a’r goreuon ymysg cantorion ifanc Cymru.”

Meddai Gruff Rhys: “Roedd hi’n antur ac yn addysg cael gweithio gyda Stephen McNeff ar greu’r libreto i 2117 / Hedd Wyn. Roedd ei ddawn a’i frwdfrydedd yn amlwg fel bod pawb fu ynghlwm â’r darn wedi’u hysbrydoli i fynd yr ail filltir er mwyn creu’r record unigryw hon. Mae’n wych ei bod yn gweld golau dydd o’r diwedd.”

Yn ôl Emma Flatley, Cyfarwyddwr Rhaglenni WNO: “Gweithiodd y cantorion a’r perfformwyr ifanc mor galed yn natblygiad y cynhyrchiad hwn, yn gweithio ochr yn ochr â Cherddorfa WNO ac Only Boys Aloud ac mi rydw i wrth fy modd y bydd y recordiad bellach yn cael derbyn y proffil mae’n ei haeddu, i arddangos talent operatig ifanc ar ei orau yng Nghymru. Edrychwn ymlaen am gyfle i allu perfformio’r darn llawn yn y dyfodol, yn ddibynnol ar gyllido.”

Rydym yn hynod falch o Only Boys Aloud am ymddangos ar ddarn o waith mor fawreddog. Da iawn bois! 

Mae 2117 / Hedd Wyn ar gael i’w archebu ymlaen llaw ac fe fydd ar gael i’w brynu ar wefan Tŷ Cerdd ac i ffrydio ar yr holl brif wefanau o 5 Awst.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.