Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn

Newyddion
Ar 5 Awst, bydd 2117 / Hedd Wyn yn cael ei rhyddhau ar Recordiau Tŷ Cerdd mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru (WNO). Comisiynwyd y darn gan WNO ac mae’n cynnwys Cerddorfa WNO, yn ogystal â chast o unawdwyr ifanc, aelodau Opera Ieuenctid WNO ac Only Boys Aloud.

Erthygl wedi ei rhyddhau gan Opera Cenedlaethol Cymru a Tŷ Crdd 22/07/22. 

Mae’r gwaith Cymraeg, tair act yn gynnyrch cyfuniad artistig annisgwyl ond llwyddiannus: y cyfansoddwr ‘clasurol’ Stephen McNeff a Gruff Rhys o’r Super Furry Animals. Ar y cyd, mae’r ddau wedi creu darn o theatr-gerdd sydd wedi’i osod ddau can mlynedd wedi marwolaeth y bardd eiconig ‘Hedd Wyn’ (enw barddol Ellis Evans, a laddwyd yn ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf ac a enillodd, wedi ei farwolaeth, Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1917).

Yn y blynyddoedd a ddilynodd, mae trychineb niwclear yn Nhrawsfynydd wedi rhwygo cymunedau o’u gwreiddiau. Mae dogn dwys o ymbelydredd wedi drysu’r gwahaniaeth rhwng gorffennol, presennol a dyfodol ac mae’r Gymraeg yn wynebu difodiant. Mae’r ddrama afaelgar yn cyfuno dyfodol dystopaidd gyda chwedlonaeth Cymru a barddoniaeth Hedd Wyn ei hun.

Comisiynwyd 2117 / Hedd Wyn ar y dechrau i’w dosbarthu yn y sinemâu gyda darllediad teledu i ddilyn, ac fe recordiwyd y sain yn 2017 gyda McNeff yn arwain y gerddorfa. Gohiriwyd y cynlluniau ar gyfer y ffilm a bu’r recordiadau’n segur ac yn hel llwch ar yriannau caled hyd at y rhyddhau yma.

Bydd yn cael ei ryddhau gyda lansiad mewn digwyddiad ar lwyfan #Encore yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ddydd Gwener, 5 Awst am 3yp, lle bydd Gruff yn cael ei gyfweld gan Sioned Webb, a bydd y soprano Ellen Williams, y bariton Dafydd Allen a’r hyfforddwr Rhiannon Pritchard yn perfformio detholiad o’r gwaith.

Dywedodd y cyfansoddwr, Stephen McNeff: “Mae rhyddhau 2117 / Hedd Wyn yn garreg filltir yn natblygiad yr opera hon, prosiect y bûm i eisiau’i gyflawni am dros ddeng mlynedd. Mae gweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru – cwmni y bûm i’n tyfu gyda nhw a’u gwylio ers fy niddordeb cynnar mewn opera – wedi bod yn ganlyniad delfrydol, felly hefyd y cydweithio gyda’r fath ystod o ddoniau creadigol mor unigryw ac amrywiol a’r goreuon ymysg cantorion ifanc Cymru.”

Meddai Gruff Rhys: “Roedd hi’n antur ac yn addysg cael gweithio gyda Stephen McNeff ar greu’r libreto i 2117 / Hedd Wyn. Roedd ei ddawn a’i frwdfrydedd yn amlwg fel bod pawb fu ynghlwm â’r darn wedi’u hysbrydoli i fynd yr ail filltir er mwyn creu’r record unigryw hon. Mae’n wych ei bod yn gweld golau dydd o’r diwedd.”

Yn ôl Emma Flatley, Cyfarwyddwr Rhaglenni WNO: “Gweithiodd y cantorion a’r perfformwyr ifanc mor galed yn natblygiad y cynhyrchiad hwn, yn gweithio ochr yn ochr â Cherddorfa WNO ac Only Boys Aloud ac mi rydw i wrth fy modd y bydd y recordiad bellach yn cael derbyn y proffil mae’n ei haeddu, i arddangos talent operatig ifanc ar ei orau yng Nghymru. Edrychwn ymlaen am gyfle i allu perfformio’r darn llawn yn y dyfodol, yn ddibynnol ar gyllido.”

Rydym yn hynod falch o Only Boys Aloud am ymddangos ar ddarn o waith mor fawreddog. Da iawn bois! 

Mae 2117 / Hedd Wyn ar gael i’w archebu ymlaen llaw ac fe fydd ar gael i’w brynu ar wefan Tŷ Cerdd ac i ffrydio ar yr holl brif wefanau o 5 Awst.

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.