Only Kids Aloud 2022: Dewch i Glyweld!

OKA

Diolch i gymorth hael yr Hodge Foundation, rydyn ni’n edrych ‘mlaen yn arw at lansio Corws Only Kids Aloud newydd sbon ar gyfer 2022!

Mae croeso i blant 9-12 oed ymuno sydd ym mlynyddoedd ysgol 5, 6 a 7!

Cliciwch ar y linc isod i gwblhau’r ffuflen gais erbyn Hydref 18ed 2021.

Cliciwch yma i ymgeisio.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn gwahoddiad i fynychu clyweliad unigol byw a chymryd rhan mewn gweithdy llais fydd yn digwydd mewn lleoliadau ar draws Cymru ar ddiwedd y flwyddyn. Bydd ffi o £25 i fynychu’r gweithdy a’r clyweliad – os na fyddwch chi’n gallu talu’r ffi, plis cysylltwch â ni.

Os byddwch yn llwyddiannus yn dilyn y clyweliad byw, byddwch yn aelod o Gorws Only Kids Aloud 2022! Bydd y Corws yn cwrdd yn gyson yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymarferion rhanbarthol, ymarferion preswyl a pherfformiadau. Bydd ffi ymaelodi o £500. Mae’r gost ymaelodi cyfrannu tuag at y canlynol rhwng Ionawr a Rhagfyr 2022:

  • Sesiynnau Setlo-i-Fewn Rhanbarthol. Byddwch yn mynychu sesiwn yn eich rhanbarth chi – byddant yn y Gogledd, Canolbarth a De Cymru. Croeso i rieni / warchodwyr fynychu rhain – byddant yn cael eu cynnal ar un dydd Sul y mis.
  • Ymarferion rhanbarthol. Byddwch yn mynychu sesiwn yn eich rhanbarth chi – byddant yn y Gogledd, Canolbarth a De Cymru. Byddant yn cael eu cynnal ar un dydd Sul y mis.
  • 2 x Cyrsiau preswyl. Cwrs Pasg a chwrs haf – llety, bwyd, trafnidiaeth a gweithgareddau cymdeithasol yn gynwysiedig.
  • Perfformiadau a chyngherddau (llety, bwyd a thrafnidiaeth yn gynwysiedig)
  • Chaperones trwyddedig (bydd eich plant o dan ofal chaperones trwyddedig tra’n ymgymryd â gweithgareddau corws Only Kids Aloud)
  • Merchandise Only Kids Aloud.

Bydd nifer o opsiynnau am gymorth ariannol ar gael gan gynnwys bwrseriaethau llawn ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau, cysylltwch drwy e-bost: [email protected]

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.