Only Kids Aloud 2022: Dewch i Glyweld!

Newyddion

Diolch i gymorth hael yr Hodge Foundation, rydyn ni’n edrych ‘mlaen yn arw at lansio Corws Only Kids Aloud newydd sbon ar gyfer 2022!

Mae croeso i blant 9-12 oed ymuno sydd ym mlynyddoedd ysgol 5, 6 a 7!

Cliciwch ar y linc isod i gwblhau’r ffuflen gais erbyn Hydref 18ed 2021.

Cliciwch yma i ymgeisio.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn gwahoddiad i fynychu clyweliad unigol byw a chymryd rhan mewn gweithdy llais fydd yn digwydd mewn lleoliadau ar draws Cymru ar ddiwedd y flwyddyn. Bydd ffi o £25 i fynychu’r gweithdy a’r clyweliad – os na fyddwch chi’n gallu talu’r ffi, plis cysylltwch â ni.

Os byddwch yn llwyddiannus yn dilyn y clyweliad byw, byddwch yn aelod o Gorws Only Kids Aloud 2022! Bydd y Corws yn cwrdd yn gyson yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymarferion rhanbarthol, ymarferion preswyl a pherfformiadau. Bydd ffi ymaelodi o £500. Mae’r gost ymaelodi cyfrannu tuag at y canlynol rhwng Ionawr a Rhagfyr 2022:

  • Sesiynnau Setlo-i-Fewn Rhanbarthol. Byddwch yn mynychu sesiwn yn eich rhanbarth chi – byddant yn y Gogledd, Canolbarth a De Cymru. Croeso i rieni / warchodwyr fynychu rhain – byddant yn cael eu cynnal ar un dydd Sul y mis.
  • Ymarferion rhanbarthol. Byddwch yn mynychu sesiwn yn eich rhanbarth chi – byddant yn y Gogledd, Canolbarth a De Cymru. Byddant yn cael eu cynnal ar un dydd Sul y mis.
  • 2 x Cyrsiau preswyl. Cwrs Pasg a chwrs haf – llety, bwyd, trafnidiaeth a gweithgareddau cymdeithasol yn gynwysiedig.
  • Perfformiadau a chyngherddau (llety, bwyd a thrafnidiaeth yn gynwysiedig)
  • Chaperones trwyddedig (bydd eich plant o dan ofal chaperones trwyddedig tra’n ymgymryd â gweithgareddau corws Only Kids Aloud)
  • Merchandise Only Kids Aloud.

Bydd nifer o opsiynnau am gymorth ariannol ar gael gan gynnwys bwrseriaethau llawn ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynnau, cysylltwch drwy e-bost: [email protected]

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.