OBA yng Ngwobrau Caws y Byd

Newyddion

Ar 2 Tachwedd darparodd 30 o gyfranogwyr o’n corau Only Boys Aloud yn Ne Cymru berfformiad arbennig i fynychwyr Gwobrau Caws y Byd 2022 yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Nghasnewydd.

Mae Gwobrau Caws y Byd yn ddigwyddiad byd-eang sy’n dod â chawswyr, adwerthwyr, defnyddwyr a sylwebwyr bwyd ynghyd o bob cwr o’r byd. Roedd 250 o farnwyr yn blasu a rhestru bron i 4,000 o gawsiau o dros 40 gwlad.

Roedd digwyddiad 2022 i fod i gael ei gynnal yn Wcráin, ond gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru cynhaliwyd yng Nghymru yn lle.

Rhoddodd cyfranogwyr o gorau Only Boys Aloud o Ferthyr, Cwmbrân, Caerffili a Chaerdydd berfformiad brwd o ganeuon traddodiadol Cymraeg Sosban Fach a Chalon Lân i ddechrau’r barnu. Parhaodd y dydd gyda Marchnad Caws y Byd digwyddiad i unrhyw un sy’n prynu, gwerth a gwneud caws mewn amgylchedd masnachol.

“We were delighted to have been asked to showcase Wales as part of The World Cheese Awards and were excited to be back singing in the ICC again” Julia Tucker, Rheolwr Cystlltiadau/Rheolwr Prosiect Merched Aloud Girls 

Roedd y Gwobrau yn gyfle anhygoel i’n cyfranogwyr Only Boys Aloud ac roedden ni’n falch i allu arddangos talent ifanc o Gymru fel rhan o’r digwyddiad rhyngwladol hwn.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.