OBA YNG NGHWPAN Y BYD DIGARTREF

Proffil uchel

Ar ddydd Sadwrn 27ain o Orffennaf 2019, cafodd aelodau Only Boys Aloud y de y cyfle anhygoel i gymryd rhan yn Seremoni Agoriadol Cwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute yng Nghaerdydd. Twrnamaint pêl-droed blynyddol yw Cwpan y Byd Digartref a drefnir gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref, sefydliad cymdeithasol sy’n cefnogi diwedd digartrefedd trwy bêl-droed. Am y tro cyntaf erioed roedd yn cael ei gynnal yng Nghymru ac roedd yn fraint canu yn y Seremoni Agoriadol. Yn ogystal â’r dorf o gystadleuwyr a chefnogwyr, fe wnaethon ni berfformio o flaen Mel Young, cyd-sylfaenydd y gemau a Michael Sheen a agorodd y gemau yn swyddogol. Fe wnaethon ni hyd yn oed cael y cyfle i gwrdd â Michael Sheen ar ôl ein perfformiad a chael llun! Roeddem hefyd yn ddigon ffodus i ganu’r anthem gyda Shellyann Evans, enillydd rhaglen All Together Now BBC One yn 2019.

Ffordd wych o ddod â gweithgareddau tymor haf grwpiau OBA y De i ben!

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.