OBA YNG NGHWPAN Y BYD DIGARTREF

OBA

Ar ddydd Sadwrn 27ain o Orffennaf 2019, cafodd aelodau Only Boys Aloud y de y cyfle anhygoel i gymryd rhan yn Seremoni Agoriadol Cwpan y Byd Digartref ym Mharc Bute yng Nghaerdydd. Twrnamaint pêl-droed blynyddol yw Cwpan y Byd Digartref a drefnir gan Sefydliad Cwpan y Byd Digartref, sefydliad cymdeithasol sy’n cefnogi diwedd digartrefedd trwy bêl-droed. Am y tro cyntaf erioed roedd yn cael ei gynnal yng Nghymru ac roedd yn fraint canu yn y Seremoni Agoriadol. Yn ogystal â’r dorf o gystadleuwyr a chefnogwyr, fe wnaethon ni berfformio o flaen Mel Young, cyd-sylfaenydd y gemau a Michael Sheen a agorodd y gemau yn swyddogol. Fe wnaethon ni hyd yn oed cael y cyfle i gwrdd â Michael Sheen ar ôl ein perfformiad a chael llun! Roeddem hefyd yn ddigon ffodus i ganu’r anthem gyda Shellyann Evans, enillydd rhaglen All Together Now BBC One yn 2019.

Ffordd wych o ddod â gweithgareddau tymor haf grwpiau OBA y De i ben!

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.