OBA YN CYFARFOD Â’R TYWYSOG HARRI!

OBA

Ar ddydd Iau 18fed o Ionawr 2018, cafodd 4 aelod o Only Boys Aloud sy’n fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, y fraint o berfformio ar gyfer y Tywysog Harri a Ms Meghan Markle ar eu hymweliad cyntaf â Chaerdydd.

Ymgasglodd cannoedd o bobl yng Nghastell Caerdydd i groesawu’r ddau ac ar ôl treulio awr yn sgwrsio â’r ymwelwyr y tu allan, aeth y Tywysog a Ms Markle mewn i’r Castell er mwyn cal blas o ddiwylliant Cymreig.

Fe wnaeth y pedwar aelod o OBA – Rhys, Callum, Tomos a Harvey – ganu fersiwn Calon Lân Only Boys Aloud iddynt (beth arall?!) gyda’n Cyfarwyddwr Celfyddydol, Tim, ar y piano. Fe fwynhaodd y Tywysog Harry a Ms Markle y perfformiad yn fawr iawn gyda’r Tywysog Harri yn dweud wrth ei briodferch am ei werthfawrogiad am ganu Cymraeg – “Glywi di’r canu gorau yng Nghymru,” meddai.

Heb os, roedd yn brofiad bythgofiadwy i’r bechgyn, un a fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod mae’n siwr.

Darllenwch mwy am ymweliad y Tywysog YMA

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.