OBA YN CYFARFOD Â’R TYWYSOG HARRI!

Perfformiadau

Ar ddydd Iau 18fed o Ionawr 2018, cafodd 4 aelod o Only Boys Aloud sy’n fyfyrwyr blwyddyn gyntaf yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, y fraint o berfformio ar gyfer y Tywysog Harri a Ms Meghan Markle ar eu hymweliad cyntaf â Chaerdydd.

Ymgasglodd cannoedd o bobl yng Nghastell Caerdydd i groesawu’r ddau ac ar ôl treulio awr yn sgwrsio â’r ymwelwyr y tu allan, aeth y Tywysog a Ms Markle mewn i’r Castell er mwyn cal blas o ddiwylliant Cymreig.

Fe wnaeth y pedwar aelod o OBA – Rhys, Callum, Tomos a Harvey – ganu fersiwn Calon Lân Only Boys Aloud iddynt (beth arall?!) gyda’n Cyfarwyddwr Celfyddydol, Tim, ar y piano. Fe fwynhaodd y Tywysog Harry a Ms Markle y perfformiad yn fawr iawn gyda’r Tywysog Harri yn dweud wrth ei briodferch am ei werthfawrogiad am ganu Cymraeg – “Glywi di’r canu gorau yng Nghymru,” meddai.

Heb os, roedd yn brofiad bythgofiadwy i’r bechgyn, un a fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd i ddod mae’n siwr.

Darllenwch mwy am ymweliad y Tywysog YMA

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.