Merched Aloud Girls: Holi Amber

Newyddion

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8fed o Fawrth, cawsom sgwrs gyda Amber Davies: cyn-fyfyriwr OKA sydd nawr yn helpu gyda’n prosiect peilot newydd Merched Aloud Girls yn Ne Cymru. Fel elusen sy’n cael ei arwain gan ferched, rydym mor hapus i allu gweithio gyda merched ifanc bob mis. Dechreuodd y prosiect ym mis Tachwedd y llynedd a rydym mor falch o ddatblygiad lleisiau’r merched mewn amser mor fyr.

 

Gwyliwch ein sgwrs gyda Amber yma:

 

 

Ynghŷd â dysgu casgliad o ganeuon amrywiol, mae’r ymarferion yn cynnwys sgyrsiau gwadd pwerus gan ferched llwyddiannus o Gymru gyda’r bwriad o ysbrydoli, codi dyheadau a hunan-gred. Mae’n bwysig iawn bod merched fel y siaradwyr yma yn esiampl i’n merched. Mae’r sgyrsiau hyd yma wedi bod mor ysbrydoledig, a rydym yn edrych ymlaen i groesawau mwy yn y misoedd nesaf.

Bydd Merched Aloud Girls i’w clywed ar ein albwm newydd, a byddant yn gwneud eu perfformiad cyntaf fel côr yng nghyngerdd Dathlu 10 oed Elusen Aloud yn Neuadd Dewi Sant. Prynwch eich tocyn yma.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.