Merched Aloud Girls: Holi Amber

Astudiaeth achos

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar 8fed o Fawrth, cawsom sgwrs gyda Amber Davies: cyn-fyfyriwr OKA sydd nawr yn helpu gyda’n prosiect peilot newydd Merched Aloud Girls yn Ne Cymru. Fel elusen sy’n cael ei arwain gan ferched, rydym mor hapus i allu gweithio gyda merched ifanc bob mis. Dechreuodd y prosiect ym mis Tachwedd y llynedd a rydym mor falch o ddatblygiad lleisiau’r merched mewn amser mor fyr.

 

Gwyliwch ein sgwrs gyda Amber yma:

 

 

Ynghŷd â dysgu casgliad o ganeuon amrywiol, mae’r ymarferion yn cynnwys sgyrsiau gwadd pwerus gan ferched llwyddiannus o Gymru gyda’r bwriad o ysbrydoli, codi dyheadau a hunan-gred. Mae’n bwysig iawn bod merched fel y siaradwyr yma yn esiampl i’n merched. Mae’r sgyrsiau hyd yma wedi bod mor ysbrydoledig, a rydym yn edrych ymlaen i groesawau mwy yn y misoedd nesaf.

Bydd Merched Aloud Girls i’w clywed ar ein albwm newydd, a byddant yn gwneud eu perfformiad cyntaf fel côr yng nghyngerdd Dathlu 10 oed Elusen Aloud yn Neuadd Dewi Sant. Prynwch eich tocyn yma.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.