Mae Only Boys Aloud yn ehangu i’r Gorllewin!

Newyddion

Sefydlwyd OBA yn 2010 gyda’r gobaith o allu creu gwahaniaeth i fywydau bechgyn ifanc yn eu harddegau ar draws Cymru; i fagu hyder a hunan-werth, a’u hysbrydoli i ehangu gorwelion a dyheadau. Bellach yn 11 mlwydd oed, gyda mwy na 200 o aelodau’n mynychu corau ar draws De a Gogledd Cymru, y bwriad yw sefydlu corau newydd yn Sir Benfro a Cheredigion, yn ogystal â datblygu’r ddarpariaeth gyfredol yn Sir Gâr.

Mae croeso i unrhyw fachgen rhwng 11-19oed o bob cefndir a gallu, boed yn gantorion profiadol neu erioed wedi camu i’r byd corawl.

Does dim clyweliad a dim ffi.

Os ydych chi’n byw’n lleol i’r siroedd yma ac awydd ymuno â chôr Only Boys Aloud, bydden ni wrth ein boddau’n clywed gennych!

Cysylltwch nawr am fwy o wybodaeth ac i gofrestru’ch diddordeb: [email protected]

Rydyn ni hefyd yn recriwtio Arweinyddion Côr newydd i ymuno â’n tîm ar gyfer y prosiect cyffrous yma. A’i chi yw hwn? Darllenwch mwy yma.

Share Article:
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Read another article...

Diolch Cazbah!
Astudiaeth achos
Diolch Cazbah!
Ticedi Cyngerdd 10 Oed!
Academi OBA
Ticedi Cyngerdd 10 Oed!
Cyfarwyddwr Creadigol newydd: Craig Yates
Astudiaeth achos
Cyfarwyddwr Creadigol newydd: Craig Yates
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.