Mae Only Boys Aloud yn ehangu i’r Gorllewin!

Newyddion

Sefydlwyd OBA yn 2010 gyda’r gobaith o allu creu gwahaniaeth i fywydau bechgyn ifanc yn eu harddegau ar draws Cymru; i fagu hyder a hunan-werth, a’u hysbrydoli i ehangu gorwelion a dyheadau. Bellach yn 11 mlwydd oed, gyda mwy na 200 o aelodau’n mynychu corau ar draws De a Gogledd Cymru, y bwriad yw sefydlu corau newydd yn Sir Benfro a Cheredigion, yn ogystal â datblygu’r ddarpariaeth gyfredol yn Sir Gâr.

Diolch o galon i Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Bluestone am gefnogi’r prosiect peilot hwn.

Mae croeso i unrhyw fachgen rhwng 11-19oed o bob cefndir a gallu, boed yn gantorion profiadol neu erioed wedi camu i’r byd corawl.

Does dim clyweliad a dim ffi.

Os ydych chi’n byw’n lleol i’r siroedd yma ac awydd ymuno â chôr Only Boys Aloud, bydden ni wrth ein boddau’n clywed gennych!

Cysylltwch nawr am fwy o wybodaeth ac i gofrestru’ch diddordeb: [email protected]

Rydyn ni hefyd yn recriwtio Arweinyddion Côr newydd i ymuno â’n tîm ar gyfer y prosiect cyffrous yma. A’i chi yw hwn? Darllenwch mwy yma.

Share Article:

Read another article...

Prosiect Porthladd Aberdaugleddau: Mae’r fideo gerddoriaeth yma!
Astudiaeth achos
Prosiect Porthladd Aberdaugleddau: Mae'r fideo gerddoriaeth yma!
Academi OBA yn Lorient!
Academi OBA
Academi OBA yn Lorient!
Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn
Newyddion
Only Boys Aloud a 2117 / Hedd Wyn
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.