Mae Only Boys Aloud am gynnal rhith-gyngerdd Nadolig

Newyddion

Mae’r sefydliad canu ieuenctid Cymru gyfan, Elusen Aloud, yn cynnal rhith-gyngerdd Nadolig nos Sul hon (yr 20fed o Ragfyr) i ddarparu rhywfaint o lawenydd yr ŵyl.

Bydd y cyngerdd ysbrydoledig, rhad ac am ddim, sy’n cynnwys Only Boys Aloud, ynghyd â gwesteion arbennig, yn perfformio repertoire amrywiol, yn ogystal â ffefrynnau tymhorol. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5:00yp, ac fe fydd yna lawer o gyfleoedd drwy gydol y perfformiad i roddi i’r elusen.

Fel llawer o ensemblau, mae Only Boys Aloud wedi troi at rihyrsals ar-lein eleni. Gyda chymorth Arweinwyr eu Tîm, mae’r côr – a chanddo 250 o aelodau – wedi parhau i ymarfer yn rhithiol, gan brofi buddion ac undod canu corawl er gwaethaf y ffaith nad ydynt gyda’i gilydd yn gorfforol.

Mae’r grŵp hefyd wedi cydweithredu ar brosiectau perfformio cyffrous gyda’r cyn-aelod, Tom Hier, a’r seren theatr gerddorol, Sophie Evans, drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Rachel Dominy, Prif Weithredwr Elusen Aloud: “Rydym yn wirioneddol wrth ein boddau o gynnal ein rhith-gyngerdd Nadolig cyntaf ddydd Sul. Yn yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn lawn her i gynifer o bobl, gobeithiwn gludo’n cynulleidfa i ffwrdd i fyd Elusen Aloud am y noson.

“Fe wnaed argraff mor dda arnom gan sut y gwnaeth aelodau Only Boys Aloud gofleidio’n gadarnhaol y newidiadau i rihyrsals eleni, ac fe fydd y cyngerdd yn ddathliad o’r gwaith eithriadol y maent wedi’i gynhyrchu wrth ddysgu’n rhithiol. Mae’n argoeli i fod yn wledd Nadolig go iawn, ac felly rydym yn annog pobl i brynu’u tocynnau yn awr i sicrhau nad ydynt yn colli’r cyngerdd!”

Gellir prynu tocynnau ar gyfer eu cyngerdd Nadolig rhad ac am ddim drwy https://www.eventbrite.com/e/only-boys-aloud-virtual-christmas-concert-tickets-127989085801

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.