Mae Only Boys Aloud am gynnal rhith-gyngerdd Nadolig

Newyddion

Mae’r sefydliad canu ieuenctid Cymru gyfan, Elusen Aloud, yn cynnal rhith-gyngerdd Nadolig nos Sul hon (yr 20fed o Ragfyr) i ddarparu rhywfaint o lawenydd yr ŵyl.

Bydd y cyngerdd ysbrydoledig, rhad ac am ddim, sy’n cynnwys Only Boys Aloud, ynghyd â gwesteion arbennig, yn perfformio repertoire amrywiol, yn ogystal â ffefrynnau tymhorol. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5:00yp, ac fe fydd yna lawer o gyfleoedd drwy gydol y perfformiad i roddi i’r elusen.

Fel llawer o ensemblau, mae Only Boys Aloud wedi troi at rihyrsals ar-lein eleni. Gyda chymorth Arweinwyr eu Tîm, mae’r côr – a chanddo 250 o aelodau – wedi parhau i ymarfer yn rhithiol, gan brofi buddion ac undod canu corawl er gwaethaf y ffaith nad ydynt gyda’i gilydd yn gorfforol.

Mae’r grŵp hefyd wedi cydweithredu ar brosiectau perfformio cyffrous gyda’r cyn-aelod, Tom Hier, a’r seren theatr gerddorol, Sophie Evans, drwy gydol y flwyddyn.

Dywedodd Rachel Dominy, Prif Weithredwr Elusen Aloud: “Rydym yn wirioneddol wrth ein boddau o gynnal ein rhith-gyngerdd Nadolig cyntaf ddydd Sul. Yn yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn lawn her i gynifer o bobl, gobeithiwn gludo’n cynulleidfa i ffwrdd i fyd Elusen Aloud am y noson.

“Fe wnaed argraff mor dda arnom gan sut y gwnaeth aelodau Only Boys Aloud gofleidio’n gadarnhaol y newidiadau i rihyrsals eleni, ac fe fydd y cyngerdd yn ddathliad o’r gwaith eithriadol y maent wedi’i gynhyrchu wrth ddysgu’n rhithiol. Mae’n argoeli i fod yn wledd Nadolig go iawn, ac felly rydym yn annog pobl i brynu’u tocynnau yn awr i sicrhau nad ydynt yn colli’r cyngerdd!”

Gellir prynu tocynnau ar gyfer eu cyngerdd Nadolig rhad ac am ddim drwy https://www.eventbrite.com/e/only-boys-aloud-virtual-christmas-concert-tickets-127989085801

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.