Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna

Newyddion

Fi yw Taranna Tabassum, arbenigwr datblygiad cymdeithasol a chyfathrebu uchelgeisiol gyda chefndir mewn gweithio i sefydliadau datblygu dielw. Rwy’n gyffrous i ddechrau gydag Elusen Aloud fel Intern Cyfathrebu ac i ysbrydoli lleisiau ifanc ledled Cymru.

Rwy’n dod o Bangladesh, gwlad lle mae’r gyfradd datblygu ar gynnydd, er fod yna ffordd bell i fynd eto. Ar ôl gweld pŵer trawsnewidiol cerddoriaeth yn uniongyrchol, credaf ei fod yn allweddol, yn arbennig i feddyliau ifanc. Mae’n iaith sy’n croesi ffiniau, yn tanio creadigrwydd, ac yn magu hyder – y cynhwysion perffaith i rymuso’r genhedlaeth nesaf. Mae gwaith Aloud yn cyd-fynd yn berffaith â fy awydd i gyfrannu at ddatblygiad cymdeithasol a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. 

Ar hyn o bryd, rwy’n dilyn gradd Meistr yn y Celfyddydau mewn Newyddiaduraeth, y Cyfryngau, a Chyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd, taith a ddechreuodd ym mis Medi 2023. Cyn hyn, cwblheais fy Baglor yn y Gwyddorau Cymdeithasol mewn Astudiaethau Cyfryngau a Newyddiaduraeth o Brifysgol Celfyddydau Rhyddfrydol Bangladesh (ULAB) yn 2022. Drwy gydol fy ngyrfa academaidd, rwyf wedi meithrin cefndir cadarn mewn ymchwil cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu, ac ymgysylltu â’r gymuned. Pan nad ydw i’n gweithio, mae’n debyg y byddwch chi’n dod o hyd i mi gyda llyfr mewn llaw, yn archwilio’r podlediadau diweddaraf, neu’n mynd ar goll ac yn ffeindio fy hun yn y byd cerddoriaeth! 

Yn ystod fy rôl gwirfoddol blaenorol fel Swyddog Ymchwil ac Ymgysylltu Cymunedol gydag Elusen Aloud, gwelais yn uniongyrchol effaith gadarnhaol ein gweithgaredd. Cadarnhaodd y profiad hwn fy nghred yng ngrym ymdrechion cymunedol i feithrin newid cadarnhaol. Rwy’n gyffrous i barhau â’r daith hon, gan ddefnyddio fy nghefndir mewn newyddiaduraeth a chyfathrebu i bwysleisio’r lleisiau’r rhai yr ydym yn eu gwasanaethu ac i dynnu sylw at waith rhyfeddol yr elusen.  

Nawr fel Intern Cyfathrebu, rwy’n awyddus i blymio i mewn i brosiectau sy’n ehangu eich neges, cysylltu â chymunedau amrywiol yng Nghymru, hyrwyddo ein presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y pen draw, helpu Aloud i gyrraedd hyd yn oed mwy o leisiau ifanc.  

Dwi’n edrych ymlaen at y daith anhygoel gyda’n gilydd, yn helpu plant ifanc yng Nghymru i ddarganfod eu lleisiau a datgloi eu potensial trwy hud cerddoriaeth. 

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.