Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr

Newyddion

Mehr Bano Arshad – Intern Ymgysylltu Cymunedol a Phartneriaethau 

  

Helo! Mehr ydw i; dwi wrth my modd gyda gwahanol fwydydd, yn ffotograffydd rhan-amser, ac yn farchnatwr angerddol gyda dawn darganfod pethau newydd. 

Rwy’n dod o Bacistan, ac ar hyn o bryd yn dilyn cwrs MSc Marchnata ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi bod yn daith academaidd gyfoethog gyda bywyd prifysgol bywiog. Er fy mod wedi archwilio diddordebau amrywiol trwy gydol fy mywyd, rwyf bob amser yn cael fy nhynnu’n ôl at farchnata a chyfathrebu. Mae yna rywbeth sy’n rhoi boddhad unigryw am arddangos potensial cynnyrch neu berson i’r byd. Mae pobl yn aml yn cyfeirio ataf fel “marchnatwr bob awr o’r dydd”; pryd bynnag y byddaf yn baglu ar draws rhywbeth gwych, byddaf yn tynnu llyn a’i rannu fel ffordd o helpu busnesau lleol i ennill cydnabyddiaeth haeddiannol. Mae’n bleser gwybod fy mod yn cyfrannu at eu llwyddiant mewn rhyw ffordd. 

  

Cyn gwneud gradd Meistr, fe wnes i ddilyn cwrs Baglor mewn Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Llundain a gynyddodd fy niddordeb ac angerdd am farchnata. Yn broffesiynol, bûm yn gweithio fel Cydymaith Marchnata mewn cwmni technoleg newydd, Flare, a rhan orau fy swydd oedd y rhyddid creadigol a gefais wrth i mi reoli’r sianeli cyfryngau cymdeithasol a chreu ymgyrchoedd hysbysebu. Un ffaith diddorol amdana i yw fy mod yn cael fy adnabod yn aml fel llysgennad brand Flare gan fy ffrindiau gan mai fi oedd wyneb y cwmni mewn llawer o’r cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol – ond roeddwn i wrth fy modd yn gwneud yr hyn a wnes i serch hynny ;). Gan symud ymlaen, rwyf hefyd wedi gweithio gyda sefydliad dielw, Ysgolion MAMT, fel cynorthwyydd gweinyddol a chydymaith marchnata lle arweiniais nifer o ymgyrchoedd codi arian llwyddiannus a sefydlu presenoldeb ar-lein Ysgolion MAMT gan ddyfnhau fy sgiliau a fy angerdd dros cyfathrebu a rhwydweithio. 

  

Er mwyn hybu fy angerdd a’m sgiliau, rwy’n plymio mewn i rôl newydd fel Intern Ymgysylltu Cymunedol a Phartneriaethau gydag Elusen Aloud, sefydliad dwi’n ystyried yn un i unrhyw un a phawb gan fod yr elusen yn canolbwyntio ar newid bywydau unigolion yn gadarnhaol trwy ganu ac yn croesawu pawb, a thrwy hyn yn sefydliad cynhwysol. Os ydych chi’n chwilio am ymdeimlad o berthyn, boddhad a chymuned, peidiwch ag edrych ymhellach nag Aloud. Mae’r sefydliad yn ticio’r blychau i gyd, gan gynnig llwyfan lle gall pobl ffynnu gyda’i gilydd. Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r teulu gwaith cynhesaf a chroesawgar sy’n ymdrechu i gael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ifanc. 

 

Ymunwch â mi wrth i mi gychwyn ar y daith gyffrous hon ac archwilio pŵer cydweithredol marchnata, cymuned, a phŵer trawsnewidiol cerddoriaeth. 

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.