GŴYL PALAS HAMPTON COURT GYDA KATHERINE JENKINS

Academi OBA

Yn ddiweddar, cawsom y pleser o berfformio ochr yn ochr â Katherine Jenkins ym mhalas hardd Hampton Court yn Llundain. Roedd y daith ar y bws i’r digwyddiad yr un peth â’r arfer – yn llawn sgwrsio, chwerthin ac, wrth gwrs, digon o ganu! Ond y tro yma, cawsom deithio mewn steil! Ar ôl mynd ar y bws, gwelwyd yn o fuan ein bod wedi cael y fraint o deithio ar fws Tîm Cymru, oedd yn cynnwys seddi lledr, Sky+ HD, a chegin fach hyd yn oed! Roedd o’n deimlad mor gyffrous cael perfformio yn y lleoliad eiconig yma. Dyma oedd fy nghyngerdd olaf gyda Only Boys Aloud, felly roedd gen i deimladau cymysg cyn ein perfformiad, ond ar ôl i ni fynd ar y llwyfan, y cyfan yr oeddwn i’n gallu meddwl amdano oedd bod yn gyfan gwbl yn y foment, a mwynhau pob eiliad, yn perfformio o flaen y dorf groesawgar ac, wrth gwrs, gyda Katherine ei hun. Roedd y gynulleidfa’n ymddangos fel pe baen nhw wrth eu bodd â’n perfformiad, wnaeth y profiad yn well fyth. Fel perfformiad olaf, roedd hwn yn bendant yn ddiweddglo arbennig i’m cyfnod gyda Only Boys Aloud.

Brandon, OBA Cwmbrân

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.