GWOBRAU M&IT YN BATTERSEA EVOLUTION

OBA

Ar ddydd Gwener 1af o Fawrth, aeth 120 aelod o Only Boys Aloud o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn Seremoni Gwobrau M&IT yn Battersea Evolution yn Llundain. Cafodd y digwyddiad ei noddi gan ICC Wales sydd hefyd yn aelodau o’n cynllun Calon Corfforaethol. Canodd y bechgyn wrth i’r 1500 (!) o wahoddeidigion gyrraedd ar gyfer un o seremoniau mwyaf blaenllaw y diwydiant digwyddiadau. Gan taw Dydd Gwyl Dewi ydoedd, canwyd Calon Lân, Sospan Fach ac ambell un arall o’n ffefrynnau Cymreig, yn ogystal ag ambell gân newydd megis You Will Be Found o Dear Evan Hansen. I orffen ein set, canodd y bechgyn Calon Lân ar y prif llwyfan ac roedd y sain yn anhygoel! Roedd yn daith hir iawn adref i rhai o’r bechgyn, yn enwedig criw Caergybi, ond yn sicr roedd yn werth y siwrne hir i Lundain!

Share Article:

Read another article...

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
Only Girls Aloud is coming to West Wales Banner
Newyddion
Only Girls Aloud yn enhangu i'r Gorllewin!
Only-Boys-Aloud-Academi-St-Asaph-Concert-020
Newyddion
Academi Only Boys Aloud 2023
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.