GWOBRAU ARTS & BUSINESS CYMRU

Perfformiadau

Daeth aelodau Only Boys Aloud o Ogledd a De Cymru at ei gilydd i berfformio yn y 25ain Gwobrau Arts & Business Cymru ar y 25ain o Fai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Roedd y bechgyn yn syrpreis a bu’r noson hyd yn oed yn fwy cyffrous wrth iddynt ganu deuawd gyda’r canwr a chyfansoddwraig caneuon, Amy Wadge. Perfformiodd Amy â’r bechgyn y gân a gyfansoddwyd ar gyfer Ed Sheeran ac a ennillodd gwobr Grammy – Thinking Out Loud. Cafodd pob un o’r bechgyn gyfle i gwrdd ag Amy a chafodd pawb noson wych.

Aloud hefyd oedd enillydd y wobr fawreddog – Gwobr Celfyddydau Hodge.

Mae’r wobr hon yn cydnabod y sefydliad celfyddydol / artist sydd wedi gweithio’n greadigol mewn partneriaeth â busnes i gynnal a datblygu gweithgareddau.

Cydnabuwyd Aloud am ein partneriaethau gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality, Hodge Foundation a Fforwm Gofal Cymru.

Share Article:

Read another article...

OKA Launch FB
Newyddion
Only Kids Aloud 2024 – Ymgeisiwch Nawr!
370080627_1019812509229526_559886859850287902_n
Newyddion
Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn cefnogi creu cerddoriaeth yn y Rhyl!
4 November 2023 - Royal British Legion
Wales Festival of Remembrance, Cardiff
Newyddion
Dathlu chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.