GWOBRAU ARTS & BUSINESS CYMRU

Proffil uchel

Daeth aelodau Only Boys Aloud o Ogledd a De Cymru at ei gilydd i berfformio yn y 25ain Gwobrau Arts & Business Cymru ar y 25ain o Fai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Roedd y bechgyn yn syrpreis a bu’r noson hyd yn oed yn fwy cyffrous wrth iddynt ganu deuawd gyda’r canwr a chyfansoddwraig caneuon, Amy Wadge. Perfformiodd Amy â’r bechgyn y gân a gyfansoddwyd ar gyfer Ed Sheeran ac a ennillodd gwobr Grammy – Thinking Out Loud. Cafodd pob un o’r bechgyn gyfle i gwrdd ag Amy a chafodd pawb noson wych.

Aloud hefyd oedd enillydd y wobr fawreddog – Gwobr Celfyddydau Hodge.

Mae’r wobr hon yn cydnabod y sefydliad celfyddydol / artist sydd wedi gweithio’n greadigol mewn partneriaeth â busnes i gynnal a datblygu gweithgareddau.

Cydnabuwyd Aloud am ein partneriaethau gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality, Hodge Foundation a Fforwm Gofal Cymru.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.