GWOBRAU ARTS & BUSINESS CYMRU

OBA

Daeth aelodau Only Boys Aloud o Ogledd a De Cymru at ei gilydd i berfformio yn y 25ain Gwobrau Arts & Business Cymru ar y 25ain o Fai yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Roedd y bechgyn yn syrpreis a bu’r noson hyd yn oed yn fwy cyffrous wrth iddynt ganu deuawd gyda’r canwr a chyfansoddwraig caneuon, Amy Wadge. Perfformiodd Amy â’r bechgyn y gân a gyfansoddwyd ar gyfer Ed Sheeran ac a ennillodd gwobr Grammy – Thinking Out Loud. Cafodd pob un o’r bechgyn gyfle i gwrdd ag Amy a chafodd pawb noson wych.

Aloud hefyd oedd enillydd y wobr fawreddog – Gwobr Celfyddydau Hodge.

Mae’r wobr hon yn cydnabod y sefydliad celfyddydol / artist sydd wedi gweithio’n greadigol mewn partneriaeth â busnes i gynnal a datblygu gweithgareddau.

Cydnabuwyd Aloud am ein partneriaethau gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality, Hodge Foundation a Fforwm Gofal Cymru.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.