Elusen ALOUD yn penodi Cadeirydd Newydd

Newyddion

Cyhoeddir heddiw bod elusen ALOUD wedi penodi Dr Ian Rees yn gadeirydd newydd I olynu Menna Richards.

Mae gan Dr Rees brofiad helaeth ym myd addysg a hyfforddiant. Fel Cyfarwyddwr Gweithredol Grwp LLandrillo Menai roedd yn gyfrifol am gynnig gwasnaethau hyfforddiant a datblygu staff I fusnesau yng ngogledd Cymru ac yn rhyngwladol.

Mae Ian hefyd wedi bod yn Bennaeth ar sawl un o golegau blaenllaw Cymru gan gynnwys Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai

Roedd hefyd yn is-gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn gadeirdydd pwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg.

Mae ganddo ddiddordeb dwfn yn y celfyddydau, a chanu corawl yn arbennig. O Gwm Tawe’n wreiddiol, mae Ian nawr yn byw yng Nghricieth.

Dywedodd Ian Rees: ”Mae’n fraint ac yn gyffrous i fi gael cymryd y gadair gydag elusen ALOUD er mwyn ceisio adeiladu ar waith gwych Menna Richards. Byddaf yn ymuno gyda thîm arbennig iawn o bobl. Mae canu corawl yn golygu llawer iawn i fi a dwi’n benderfynnol o weithio er mwyn parhau i gynnig profiadau cerddorol a phrofiadau bywyd i’r cantorion ifanc sydd yn elwa o waith ALOUD”.

Dywedodd Menna Richards: “Rwy’n falch dros ben o gyflwyno’r awennau I Ian. Mae ei brofiad ym myd addysg a ‘r celfyddydau a’I frwdfrydedd a’I ddileit mewn canu yn golygu fod gan elusen ALOUD gadeirydd sydd â dealltwriaeth ddofn o werthoedd ac uchelgais ALOUD.”

Dywedodd Rachel Dominy, Prif Weithredwr “Mae Menna wedi bod yn rhan o wead ALOUD ers y cychwyn, yn ddiweddar fel Cadeirydd gwych I’r elusen. Mae hi wedi dod â chymaint I’r sefydliad. Byddwn yn gweld ei heisiau a ry’n ni’n diolch iddi am ei hymrwymiad a’i chefnogaeth dros y blynyddoedd. Ry’n ni wrth ein bodd mai Ian sy’n cymryd drosodd: bydd ei brofiad, ei egni a’I frwdfrydedd, heb sôn am ei lais tenor, yn sicrhau y bydd ALOUD yn parhau I ffynnu dros y blynyddoedd nesaf”.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.