Elusen ALOUD yn penodi Cadeirydd Newydd

Newyddion

Cyhoeddir heddiw bod elusen ALOUD wedi penodi Dr Ian Rees yn gadeirydd newydd I olynu Menna Richards.

Mae gan Dr Rees brofiad helaeth ym myd addysg a hyfforddiant. Fel Cyfarwyddwr Gweithredol Grwp LLandrillo Menai roedd yn gyfrifol am gynnig gwasnaethau hyfforddiant a datblygu staff I fusnesau yng ngogledd Cymru ac yn rhyngwladol.

Mae Ian hefyd wedi bod yn Bennaeth ar sawl un o golegau blaenllaw Cymru gan gynnwys Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai

Roedd hefyd yn is-gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn gadeirdydd pwyllgor Archwilio a Risg Comisiynydd y Gymraeg.

Mae ganddo ddiddordeb dwfn yn y celfyddydau, a chanu corawl yn arbennig. O Gwm Tawe’n wreiddiol, mae Ian nawr yn byw yng Nghricieth.

Dywedodd Ian Rees: ”Mae’n fraint ac yn gyffrous i fi gael cymryd y gadair gydag elusen ALOUD er mwyn ceisio adeiladu ar waith gwych Menna Richards. Byddaf yn ymuno gyda thîm arbennig iawn o bobl. Mae canu corawl yn golygu llawer iawn i fi a dwi’n benderfynnol o weithio er mwyn parhau i gynnig profiadau cerddorol a phrofiadau bywyd i’r cantorion ifanc sydd yn elwa o waith ALOUD”.

Dywedodd Menna Richards: “Rwy’n falch dros ben o gyflwyno’r awennau I Ian. Mae ei brofiad ym myd addysg a ‘r celfyddydau a’I frwdfrydedd a’I ddileit mewn canu yn golygu fod gan elusen ALOUD gadeirydd sydd â dealltwriaeth ddofn o werthoedd ac uchelgais ALOUD.”

Dywedodd Rachel Dominy, Prif Weithredwr “Mae Menna wedi bod yn rhan o wead ALOUD ers y cychwyn, yn ddiweddar fel Cadeirydd gwych I’r elusen. Mae hi wedi dod â chymaint I’r sefydliad. Byddwn yn gweld ei heisiau a ry’n ni’n diolch iddi am ei hymrwymiad a’i chefnogaeth dros y blynyddoedd. Ry’n ni wrth ein bodd mai Ian sy’n cymryd drosodd: bydd ei brofiad, ei egni a’I frwdfrydedd, heb sôn am ei lais tenor, yn sicrhau y bydd ALOUD yn parhau I ffynnu dros y blynyddoedd nesaf”.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.