Ein albwm newydd: Ymgyrch Cyllido Torfol!

Newyddion

Rydym yn falch o gyhoeddi lawnsiad albwm newydd! Gallwch ymweld â’n tudalen Crowdfunder yma.

Mae’r ymgyrch hwn yn arddangos gwaith caled, ymroddiad ac angerdd ein aelodau ifanc ar draws Cymru, gan ddathlu lleisiau Only Boys Aloud, Aloud Girls ac Only Kids Aloud.

Ond i wireddu’r albwm newydd hwn, rydym wir angen eich cefnogaeth.

Bydd pob cyfraniad yn ein harwain un cam yn agosach at recordio a rhyddhau’r CD newydd yn ogystal â’n helpu i ddarparu cyfleoedd a phrofiadau gwbl trawsffurfiol i’n haelodau.

Rydym yn falch o allu cynnig amrywiaeth gyffrous o wobrau unigryw yn gyfnewid am eich cefnogaeth arbennig.

Plis cyfrannwch heddiw i helpu ni gyrraedd ein targed. Gyda’n gilydd, gallwn wireddu ein gweledigaeth o ryddhau albwm Aloud newydd yn 2022!

 Am fwy o wybodaeth ynghylch pwysigrwydd y prosiect ac i gyfrannu, ewch i’n tudalen Crowdfunder.

Diolch o galon am eich holl gefnogaeth,

Gyda chariad gennym oll yn Elusen Aloud x

 

 

Beth arall y gallaf ei wneud i gefnogi’r apêl hon?

Os ydych yn falch o fod wedi cefnogi ein hymgyrch ac os hoffech gyhoeddi’r newyddion ar y cyfryngau cymdeithasol, lawrlwythwch a rhannwch unrhyw un o’r deunyddiau digidol isod i’n helpu i ledaenu’r gair. Po fwyaf y gallwn ledaenu’r neges, y mwyaf o siawns sydd gennym o gyrraedd ein targed uchelgeisiol.

Sticer:

Facebook:

Instagram:

Share Article:

Read another article...

Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
Why I give to Aloud series headers (1)
Newyddion
C ac A gyda Sam
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.