Diolch i’n cefnogwyr!

Newyddion

Wrth i ni fyfyrio ar y flwyddyn academaidd 2022/23, hoffem gymryd y cyfle i ddweud diolch enfawr i’n holl gefnogwyr gwych!

Mae eich cred a’ch cymorth ariannol dros y flwyddyn ddiwethaf wedi ein galluogi i barhau i fod yn ddewr ac uchelgeisiol wrth i ni ail sefydlu ein hunain yn dilyn pandemig Covid-19 a’n galluogi i gael yr effaith fwyaf ar blant a phobl ifanc o gymunedau ledled Cymru.

Mae uchafbwyntiau’r hyn y gwnaeth eich cymorth ein galluogi i’w gyflawni yn ystod y flwyddyn academaidd 2022/23 yn cynnwys:

Nid ydym yn derbyn unrhyw arian statudol na chyhoeddus ac rydym yn ddibynnol ar eich cymorth i barhau i ddarparu profiadau unigryw megis y rhain i bobl ifanc ledled Cymru!

Mae eich rhoddion yn ein galluogi i sicrhau bod ein rhaglenni côr Only Boys Aloud ac Only Girls Aloud yn rhad ac am ddim ac nid yn seiliedig ar glyweliad fel bod unrhyw berson ifanc yng Nghymru’n cael cymryd rhan.

Diolch – ni fyddai modd i ni wneud hyn heboch chi!

Darllenwch fwy am sut allwch chi gefnogi gwaith Elusen Aloud yma.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.