Diolch Cazbah!

Astudiaeth achos

Dros y flwyddyn diwethaf mae Elusen Aloud a Cazbah wedi datblygu partneriaeth newydd sydd wedi ein harwain at ffordd drawsnewidiol o gyfathrebu gyda’r aelodau côr. Cafodd y bartneriaeth yma ei gefnogi gan fuddsoddiad CultureStep A&B Cymru.

Drwy’r bartneriaeth yma, darparodd Cazbah ni â platfform ar-lein newydd ar gyfer aelodau côr Aloud o’r enw eventbocs. O wneud hyn, rydym wedi symleiddio sut mae aelodau côr yn ymgysylltu â ni ar-lein. Wrth ddarparu ein haelodau â’r gallu i ymuno ag ymarferion rhithiol, gwylio tiwtorialau defnyddiol a dod i wybod am ddiweddariadau pwysig ar un platfform, rydym wedi gallu hwyluso ein ffyrdd o ymgysylltu a sicrhau cyfathrebu mwy cyson. Gan nad oeddem yn gallu cynnal ymarferion wyneb-yn-wyneb am bron i ddwy flynedd, mae gwella’n ffyrdd o gyfathrebu gyda chymorth Cazbah wedi bod yn amhrisiadwy i ni fel elusen.

Mae’r bartneriaeth wedi bod yn ffrwythlon i Cazbah hefyd, sef cwmni marchnata, rheoli ac ymchwil. Dywedodd Kate Parsons – Cyfarwyddwr Cazbah:

“Mae cefnogi Aloud dros gyfnod mor anodd i gantorion a cherddorion wedi bod yn wych. Er fod ymarferion wyneb-yn-wyneb bellach yn ôl, rydym yn gobeithio y bydd y porthol arlein yn parhau i fod o ddefnydd i’r holl bobl ifanc. Mae hi wedi bod yn bleser helpu a rydym yn fwy na pharod i gefnogi Aloud mewn unrhyw ffordd yn y dyfodol.”

Dywedodd Craig Yates – Cyfarwyddwr Creadigol Elusen Aloud:

“Mae holl grwpiau Aloud wedi elwa’n fawr o’n partneriaeth gyda Cazbah a’r adnoddau gwych yr ydym wedi eu derbyn drwy Eventbocs. Mae wedi trawsnewid y ffordd yr ydym yn gweithio, gan sicrhau fod ein holl aelodau côr â mynediad i bopeth maent eu hangen i fod yn aelod o gôr Aloud. Mae Eventbocs bellach yn declyn ar-lein hanfodol sy’n eu darparu â’r gallu i ddysgu eu cerddoriaeth, dod i wybod pryd mae eu hymarferion ac eu galluogi i ymuno ag ymarfer ar-lein o bob cwr o Gymru. Diolch anferth i Arts & Business Cymru am wneud y bartneriaeth wych yma yn bosib.”

Gyda chymorth Cazbah, rydym yn edrych ymlaen at ein dyfodol fel elusen. Hoffem ddiolch unwaith eto i gynllun CultureStep A&B Cymru am gefnogi’r bartneriaeth llwyddiannus.

 

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.