DEWCH I GWRDD Â’N PRIF WEITHREDWR NEWYDD!

Newyddion

Mae Elusen Aloud wedi cyhoeddi apwyntiad Carys Wynne Morgan fel eu Prif Weithredwr newydd i olynu Rachel Dominy.

Mae Carys ar hyn o bryd yn Rheolwr Portffolio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru ac mae wedi gweithio yn y Sector Ieuenctid ac mewn Awdurdodau Lleol ar draws De Cymru gyda ffocws ar Ddatblygu’r Celfyddydau, Rheoli Digwyddiadau ac Ymgysylltu Cymunedol. Bu hefyd yn gweithio fel Rheolwr Rhaglen gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae wedi parhau gyda rôl ymgynghorol.

Hefyd yn Gyfarwyddwr Cerdd Côr Meibion Mynyddislwyn, mae Carys yn rhugl yn y Gymraeg.

Dywedodd Carys Wynne Morgan:

“Dwi wrth fy modd fy mod yn cymryd y rôl yma ar gyfnod mor allweddol i’r sector celfyddydol yng Nghymru. Mae amcanion Elusen Aloud yn agos iawn at fy nghalon, yn bersonol ac yn broffesiynol, ac mae ymuno gyda’r tîm, a’i harwain i’r cam nesaf yn eu siwrne, yn rhywbeth cyffrous iawn i fi”.

Dywedodd Dr Ian Rees, Cadeirydd Ymddiriedolwyr Elusen Aloud:

“Mae Ymddiriedolwyr Aloud wrth eu boddau fod Carys am ymuno gyda ni fel ein Prif Weithredwr newydd. Bydd yn adeiladu ar waith ardderchog Rachel Dominy – rydym yn diolch yn ddiffuant iawn i Rachel am ei arweinyddiaeth o Aloud ac yn dymuno’n dda iddi yn y dyfodol”.

Bydd Carys yn ymuno gyda, ac yn arwain, tîm arbennig iawn o staff brwdfrydig ac ymroddedig ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at ddyfodol cyffrous, gyda phobl ifanc Cymru unwaith eto yn cael y cyfle i ddod at ei gilydd i ganu, mewn ystafelloedd ymarfer ac ar lwyfan yn dilyn y cyfnod pandemig diweddar”.

Share Article:

Read another article...

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
Only Girls Aloud is coming to West Wales Banner
Newyddion
Only Girls Aloud yn enhangu i'r Gorllewin!
Only-Boys-Aloud-Academi-St-Asaph-Concert-020
Newyddion
Academi Only Boys Aloud 2023
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.