Dathlu Wythnos Cyflog Byw 2022

Newyddion

Yma yn Elusen Aloud rydym yn falch o fod yn Gyflogwr Cyflog Byw.

Mae costau byw yn y DU ar y gyfradd uchaf ers degawdau gyda miliynau o weithwyr ar gyflogau isel a’u teuluoedd yn teimlo effaith biliau cynyddol. Mae’r mudiad Cyflog Byw yn ganolog yn yr ymdrech i sicrhau rhywfaint o ryddhad wrth i ni wynebu’r argyfwng hwn gyda’n gilydd.

Mae Elusen Aloud yn rhan o rwydwaith cynyddol o dros 11,000 o sefydliadau, busnesau a phobl sydd wedi ymrwymo i ddarparu Cyflog Byw i’w gweithwyr.  Wythnos Cyflog Byw 2022 (14-20 Tachwedd) yw dathliad blynyddol mudiad Cyflog Byw sydd wedi codi bron i 400,000 o bobl mewn gwaith allan o dlodi.

“Mae’n bwysig i ni yn Elusen Aloud ein bod ni’n talu pobl yn iawn am y gwaith mae nhw’n eu gwneud. Mae’n tîm yn allweddol i lwyddiant ein sefydliad ac un o’r ffyrdd rydym yn cydnabod hyn yw trwy eu talu’n briodol am y gwaith. Rydym yn falch iawn o gael ein achredu fel cyflogwr Cyflog Byw, yn y cyfnod hwn o anhawster economaidd, gobeithio y bydd hyn yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i’n tîm ein bod wedi ymrwymo iddyn nhw ac yn gwerthfawrogi eu cyfraniad at ein gwaith gyda phobl ifanc ledled Cymru” Carys Wynne-Morgan, Prif Weithredwr, The Aloud Charity

Mae holl staff llawrydd Elusen Aloud yn cael eu talu’n unol â chyfraddau Undeb y Cerddorion. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn gyflogwr cystadleuol ac yn gallu cefnogi’r gymuned o weithwyr llawrydd yng Nghymru yn dilyn effeithiau ariannol pandemig Covid-19 a’r argyfwng costau byw parhaus.

Mae sicrhau bod cyflogeion yn derbyn y Cyflog Byw yn bwysicach nag erioed o’r blaen.

Ymunwch â ni a sefydliadau eraill sy’n credu bod diwrnod caled o waith yn haeddu diwrnod teg o dâl: https://www.livingwage.org.uk/become-a-living-wage-employer

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.