Dathlu Wythnos Cyflog Byw 2022

Newyddion

Yma yn Elusen Aloud rydym yn falch o fod yn Gyflogwr Cyflog Byw.

Mae costau byw yn y DU ar y gyfradd uchaf ers degawdau gyda miliynau o weithwyr ar gyflogau isel a’u teuluoedd yn teimlo effaith biliau cynyddol. Mae’r mudiad Cyflog Byw yn ganolog yn yr ymdrech i sicrhau rhywfaint o ryddhad wrth i ni wynebu’r argyfwng hwn gyda’n gilydd.

Mae Elusen Aloud yn rhan o rwydwaith cynyddol o dros 11,000 o sefydliadau, busnesau a phobl sydd wedi ymrwymo i ddarparu Cyflog Byw i’w gweithwyr.  Wythnos Cyflog Byw 2022 (14-20 Tachwedd) yw dathliad blynyddol mudiad Cyflog Byw sydd wedi codi bron i 400,000 o bobl mewn gwaith allan o dlodi.

“Mae’n bwysig i ni yn Elusen Aloud ein bod ni’n talu pobl yn iawn am y gwaith mae nhw’n eu gwneud. Mae’n tîm yn allweddol i lwyddiant ein sefydliad ac un o’r ffyrdd rydym yn cydnabod hyn yw trwy eu talu’n briodol am y gwaith. Rydym yn falch iawn o gael ein achredu fel cyflogwr Cyflog Byw, yn y cyfnod hwn o anhawster economaidd, gobeithio y bydd hyn yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i’n tîm ein bod wedi ymrwymo iddyn nhw ac yn gwerthfawrogi eu cyfraniad at ein gwaith gyda phobl ifanc ledled Cymru” Carys Wynne-Morgan, Prif Weithredwr, The Aloud Charity

Mae holl staff llawrydd Elusen Aloud yn cael eu talu’n unol â chyfraddau Undeb y Cerddorion. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn gyflogwr cystadleuol ac yn gallu cefnogi’r gymuned o weithwyr llawrydd yng Nghymru yn dilyn effeithiau ariannol pandemig Covid-19 a’r argyfwng costau byw parhaus.

Mae sicrhau bod cyflogeion yn derbyn y Cyflog Byw yn bwysicach nag erioed o’r blaen.

Ymunwch â ni a sefydliadau eraill sy’n credu bod diwrnod caled o waith yn haeddu diwrnod teg o dâl: https://www.livingwage.org.uk/become-a-living-wage-employer

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.