Dathlu chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl!

Newyddion

Y mis hwn, rydym yn dathlu chwaraewyr anhygoel Loteri Cod Post y Bobl a’r effaith y mae eu harian yn ei gael ar achosion da ledled Cymru! 

Mae mis Tachwedd yn nodi diwedd blwyddyn gyntaf ein partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Loteri y Bobl, sydd yn cael eu cyllido’n gyfan gwbl gan chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl. 

Mae’r bartneriaeth 3 blynedd hon yn ein cefnogi i ddod â buddion canu grŵp i bobl ifanc ledled Cymru drwy ein rhaglenni corau Only Boys Aloud, Only Girls Aloud, ac Only Kids Aloud. 

“We want to give a big thank you to players of People’s Postcode Lottery. This funding makes a huge difference to our work and our ability to provide unique opportunities for our participants. With the multi-year grant, we can plan ahead with more confidence and have greater financial stability – which is very welcome at a time when other areas of income are hard to come by.” Hannah Beadsworth, Rheolwr Datblygu

Effaith
O wella anadlu, cryfhau cysylltiadau cymdeithasol a lleihau unigrwydd, mae nifer cynyddol o gyrff ymchwil wedi amlygu’r effaith mae canu mewn grŵp yn ei gael ar ein hiechyd corfforol a meddyliol. 

Bu i’n harolwg gwerthuso blynyddol amlygu bod: 

  • 94% o atebwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan Arweinwyr y Côr 
  • 72% o atebwyr yn teimlo eu bod wedi gwneud ffrindiau newydd 
  • 69% o atebwyr yn teimlo eu bod yn fwy hyderus o ganlyniad i gymryd rhan yn y côr

Hanes Greta
Roedd Greta ym mlwyddyn 4 pan darodd y cyfnod clo yn 2020. Cyn y cyfnod clo roedd hi wedi edrych ymlaen i ganu unawd yn yr Eisteddfod oedd ar ddodcafodd pob eisteddfod eu canslo yn 2020 a 2021 a chafodd hyder Greta glec enfawr.

Ar ôl blwyddyn o geisio annog Greta i ganu eto, gwelodd ei mam Mared bod Only Kids Aloud yn cynnal clyweliadau ac fe wnaeth annog Greta i ymgeisio. Ymunodd Mared â Greta yn yr ystafell glyweliadau gan ei bod hi ofn canu ar ei phen ei hun.   

Ymunodd Greta ag Only Kids Aloud yn 2022 a chymerodd ran mewn amrywiaeth o gyfleoedd gan gynnwys yn Disneyland Paris fel rhan o’u rhaglen Let’s Sing. Fe wnaeth cymryd rhan effeithio’n enfawr ar hyder Greta ac mae hi bellach wedi symud ymlaen i fod yn aelod o’n côr Only Girls Aloud. 

“Thank you for all the opportunities Greta got with Only Kids Aloud.  

To think back to just over a year ago, when Greta was so shy she couldn’t stand alone to sing for the audition, the growth in her confidence and the development in her voice is astounding. She recently came 3rd in the County in the girls solo under 15 in the Eisteddfod!! I was so proud of her, but I honestly don’t think she could have done that a year ago. She said it herself, it was because of Only Kids Aloud – it has been the best experience for her, and I just wanted to pass that on!  

She’s re-discovered her love for singing in front if people (after the disastrous effect of covid lockdowns on her confidence!). She’s loved every minute and is so invested in Only Girls Aloud now! It’s wonderful to see her confidence and skills grow and thrive.  

Thanks a million for your enthusiasm and kindness along the way. It’s made a huge difference to Greta and I’m sure to many, many other members of the choir.”  Mared Swain, Mam Greta

A group of Only Boys Aloud Academi members

Mae’r gefnogaeth gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery wedi bod yn amhrisiadwy yn ystod cyfnod lle mae codi arian wedi bod yn fwyfwy heriol. 

“Being a project funded organisation, receiving unrestricted funding is of great significance to us. It provides us with a stability that means that we can spend the money where it’s most needed and focus our efforts on providing life changing opportunities for young people across Wales, at a time when young people’s mental health is of utmost importance. With elements of core funding in place, we can ensure that our service to young people is prioritised and that their well-being is at the forefront of our minds.” Carys Wynne Morgan, Prif Weithredwr

Diolch eto i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl am gefnogi llesiant bobl ifanc drwy ganu mewn grŵp!

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.