Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân

Newyddion

Ar 4 Mawrth, estynnodd ein haelodau o Only Boys Aloud yng Nghwmbrân groeso i lu o westeion i ymuno â’u sesiwn ymarfer nos Lun yn ystod y trydydd digwyddiad yn ein cyfres o Ddigwyddiadau Cymunedol i Randdeiliaid.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Able Radio yng nghanolfan Only Boys Aloud yng Nghwmbrân. Cynigiodd gyfle i gydweithio ar draws sectorau a phleser o’r mwyaf oedd cael croesawu cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen a Cwmbrân Life i weld sesiwn ymarfer Only Boys Aloud â’u llygaid eu hunain a dysgu rhagor am ein gwaith yng Nghwmbrân.

“I have to say my very favourite thing was chatting to some of the boys . They were so articulate about what they gain from the Aloud experience and their intentions to stay connected wherever their next steps after A levels take them.  As an Arts In Health Project Officer I asked them about what they thought the health benefits of belonging to an Aloud choir were…. They didn’t miss a beat and told me about socialising, confidence, self-esteem, posture, breath, vocal chord and lung health”. Claire Turner,  Swyddog Prosiect Celfyddydau mewn Iechyd , Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  

Mynychwyd y digwyddiad gan gynrychiolwyr o Gorau Meibion lleol, yn cynnwys Côr Meibion Pontnewydd, Côr Meibion Croesyceiliog a Chôr Meibion Casnewydd, ac rydym yn edrych ymlaen at archwilio cyfleoedd i gydweithio a pherfformio ar y cyd yn y dyfodol, er mwyn sicrhau y bydd traddodiad corawl Cymru yn dal i ffynnu.

“Experiencing the rehearsal first hand, in the Cwmbran group, was especially poignant and enlightening. Now I can completely understand how the bonding works for the young lads in such a wonderfully relaxed atmosphere.” Sarah Jones, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth, Côr Meibion Croesyceiliog

Cafodd y sesiwn ymarfer ei harwain gan Nick a Iori, ein Harweinwyr, a chafodd y mynychwyr gyfle i gymryd rhan yn y gweithgareddau cynhesu ar ddechrau’r sesiwn a dysgu rhagor am waith Aloud. Roedd Iori, Arweinydd ein Côr, a Brandon, aelod o Fwrdd Aloud – y ddau yn gyn-aelodau o Only Boys Aloud – wrth law i rannu’r profiadau a gawsant hwy yn sgil cymryd rhan yn y rhaglen.

“Mi oedd yn hyfryd cael rhannu ein stori gyda’r gymuned ehangach yn Able Radio. Y gobaith yw y bydd hwn yn ddechreuad i nifer o berthnasau cadarnhaol yn yr ardal wrth inni geisio treiddio’n ddyfnach yn y cymunedau lle rydym yn rhedeg corau.” Carys Wynne-Morgan, Prif Weithredwr

Mae Digwyddiadau Cymunedol i Randdeiliaid yn rhan bwysig o’n hymrwymiad i’n hymwreiddio ein hunain mewn cymunedau lle ceir corau Only Boys Aloud, gan ein galluogi i ymestyn y manteision sy’n gysylltiedig â bod yn rhan o’n corau i ychwaneg o bobl ifanc.

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.