Cysylltiadau Aloud yn serennu! Welsh of The West End

Newyddion

Fel pawb arall, cawsom ein swyno gan glyweliad cyntaf Welsh of The West End ar Britain’s Got Talent dros y penwythnos. I Aloud, roedd hi’n foment arbennig iawn…

 

Tom Hier

Roedd Tom yn aelod o’r côr Only Boys Aloud cyntaf erioed yn ôl yn 2010 ac mae nawr yn berfformiwr llwyddiannus yn y West End ac yn rhan o Only Men Aloud. Yn rhyfedd iawn, roedd yn aelod o’r côr pan ddaeth Only Boys Aloud yn drydydd ar Britain’s Got Talent yn 2012 – deng mlynedd yn union yn ôl! Rydym yn hynod o falch o lwyddiant Tom gyda BGT, y tro yma gyda Welsh of The West End. Bydd Tom hefyd yn perfformio unawd ar ein halbwm newydd sydd yn cael ei berffeithio ar hyn o bryd. Gwyliwch Tom yn perfformio gyda OBA yn ystod y clo mawr yma.

 

Steffan Rhys Hughes

Steffan yw sylfaenydd Welsh of The West ac yn ystod y clo mawr bu’n brysur yn diddanu’r genedl drwy uwchlwytho ei fersiynau unigryw o ganeuon sioeau cerdd ar YouTube. Roedd Steffan yn Arweinydd Côr gyda Aloud am 5 mlynedd ac felly mae wedi dysgu degau o fechgyn ifanc! Gwyliwch Steffan a Tom Hier yn perfformio deuawd hyfryd gyda’i gilydd yma.

Sophie Evans

Mae Sophie Evans yn gantores hynod dalentog o’r Rhondda. Cafodd Only Boys Aloud gyfle i berfformio’n rhithiol gyda hi dros y clo mawr. Gwyliwch y fideo yma. Bydd Sophie hefyd yn perfformio unawd ar ein albwm newydd, sy’n hynod gyffrous!

Dymunwn y gorau i Welsh of The West End ar ei siwrnai Britain’s Got Talent, gan ein hatgoffa mai Cymru wir ydi Gwlad y Gân! Pob lwc!

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.