Cysylltiadau Aloud yn serennu! Welsh of The West End

Astudiaeth achos

Fel pawb arall, cawsom ein swyno gan glyweliad cyntaf Welsh of The West End ar Britain’s Got Talent dros y penwythnos. I Aloud, roedd hi’n foment arbennig iawn…

 

Tom Hier

Roedd Tom yn aelod o’r côr Only Boys Aloud cyntaf erioed yn ôl yn 2010 ac mae nawr yn berfformiwr llwyddiannus yn y West End ac yn rhan o Only Men Aloud. Yn rhyfedd iawn, roedd yn aelod o’r côr pan ddaeth Only Boys Aloud yn drydydd ar Britain’s Got Talent yn 2012 – deng mlynedd yn union yn ôl! Rydym yn hynod o falch o lwyddiant Tom gyda BGT, y tro yma gyda Welsh of The West End. Bydd Tom hefyd yn perfformio unawd ar ein halbwm newydd sydd yn cael ei berffeithio ar hyn o bryd. Gwyliwch Tom yn perfformio gyda OBA yn ystod y clo mawr yma.

 

Steffan Rhys Hughes

Steffan yw sylfaenydd Welsh of The West ac yn ystod y clo mawr bu’n brysur yn diddanu’r genedl drwy uwchlwytho ei fersiynau unigryw o ganeuon sioeau cerdd ar YouTube. Roedd Steffan yn Arweinydd Côr gyda Aloud am 5 mlynedd ac felly mae wedi dysgu degau o fechgyn ifanc! Gwyliwch Steffan a Tom Hier yn perfformio deuawd hyfryd gyda’i gilydd yma.

Sophie Evans

Mae Sophie Evans yn gantores hynod dalentog o’r Rhondda. Cafodd Only Boys Aloud gyfle i berfformio’n rhithiol gyda hi dros y clo mawr. Gwyliwch y fideo yma. Bydd Sophie hefyd yn perfformio unawd ar ein albwm newydd, sy’n hynod gyffrous!

Dymunwn y gorau i Welsh of The West End ar ei siwrnai Britain’s Got Talent, gan ein hatgoffa mai Cymru wir ydi Gwlad y Gân! Pob lwc!

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.