CYNGERDD ALFIE BOE

Academi OBA

Ar ddydd Sadwrn yr 2il o Fehefin, cafodd bron i 100 o’n bechgyn o bob cwr o Gymru y cyfle anhygoel a chyffrous o gefnogi Alfie Boe yn ei gyngerdd arbennig yn Stadiwm Highbury, Fleetwood. Nid oedd y bechgyn erioed wedi perfformio yn Swydd Gaerhirfryn o’r blaen ac nid oedd llawer ohonynt wedi perfformio mewn stadiwm o’r blaen chwaith. Roedd bron i 9,000 o bobl yn y gynulleidfa ac yn ffodus arhosodd y tywydd yn sych!!

Roedd gan y bechgyn o’r de ddechrau cynnar o 7.30am ac ar ôl taith bws hir, roeddynt yn falch o gyrraedd Fleetwood. Pwy oedd un o’r pobl cyntaf y gwnaethon nhw gwrdd? Neb llai na Alfie Boe ei hun! Roedd wedi dod yn arbennig i’r ardal gefn llwyfan i siarad â’r bechgyn ac roedd yn ddigon caredig i aros i dynnu (llawer!) o selfies gyda’r bechgyn!

Ar ôl soundcheck, tamaid i fwyta a newid i’w gwisgoedd OBA, dechreuodd y bechgyn giwio i fyny yn eu llinellau. Cerddodd y bechgyn allan i’r llwyfan i fôr o bobl a chymeradwyaeth enfawr a chychwyn ar eu set hanner awr. Roedd yn anhygoel i wylio pobl yn canu gyda nhw a gweld ychydig o faneri Cymreig yn hedfan yn y gynulleidfa!

Ar ôl eu perfformiad roedd hi’n amser gadael oherwydd mai Alfie Boe ei hun oedd ar y llwyfan nesaf. Amser ar gyfer y daith bws hir adref … a byrger yn y Gwasanaethau, wrth gwrs!

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.