CYNGERDD ALFIE BOE

Perfformiadau

Ar ddydd Sadwrn yr 2il o Fehefin, cafodd bron i 100 o’n bechgyn o bob cwr o Gymru y cyfle anhygoel a chyffrous o gefnogi Alfie Boe yn ei gyngerdd arbennig yn Stadiwm Highbury, Fleetwood. Nid oedd y bechgyn erioed wedi perfformio yn Swydd Gaerhirfryn o’r blaen ac nid oedd llawer ohonynt wedi perfformio mewn stadiwm o’r blaen chwaith. Roedd bron i 9,000 o bobl yn y gynulleidfa ac yn ffodus arhosodd y tywydd yn sych!!

Roedd gan y bechgyn o’r de ddechrau cynnar o 7.30am ac ar ôl taith bws hir, roeddynt yn falch o gyrraedd Fleetwood. Pwy oedd un o’r pobl cyntaf y gwnaethon nhw gwrdd? Neb llai na Alfie Boe ei hun! Roedd wedi dod yn arbennig i’r ardal gefn llwyfan i siarad â’r bechgyn ac roedd yn ddigon caredig i aros i dynnu (llawer!) o selfies gyda’r bechgyn!

Ar ôl soundcheck, tamaid i fwyta a newid i’w gwisgoedd OBA, dechreuodd y bechgyn giwio i fyny yn eu llinellau. Cerddodd y bechgyn allan i’r llwyfan i fôr o bobl a chymeradwyaeth enfawr a chychwyn ar eu set hanner awr. Roedd yn anhygoel i wylio pobl yn canu gyda nhw a gweld ychydig o faneri Cymreig yn hedfan yn y gynulleidfa!

Ar ôl eu perfformiad roedd hi’n amser gadael oherwydd mai Alfie Boe ei hun oedd ar y llwyfan nesaf. Amser ar gyfer y daith bws hir adref … a byrger yn y Gwasanaethau, wrth gwrs!

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.