CYMRU 1000 YN NEUADD DEWI SANT, 4 MEHEFIN 2016

OBA

Cynhaliwyd Cymru 1000 yn rhan o Ŵyl Leisiol Caerdydd. Dyma oedd fy nigwyddiad cyntaf lle daeth Only Boys Aloud y Gogledd ac Only Boys Aloud y De ynghyd fel un grŵp mawr, ac roedd o’n un o’r profiadau gorau a gefais erioed! Roedd yn rhaid gadael y Rhyl am 7am, ond roedd hi’n werth gorfod codi’n gynnar! Arhosodd y criw yng Nghanolfan yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd. Aethom i Neuadd Dewi Sant i gael ymarfer technegol, ac roedd pawb yn dechrau teimlo’n gyffrous. Ar ôl cael bwyd ym mwyty Amser, roedd hi’n bryd inni berfformio! Aethom i’n llefydd ar y llwyfan, ac roedd seddau’r gynulleidfa’n llenwi. Ar ôl wythnosau ac wythnosau o ymarfer, roedd hi’n bryd inni berfformio o’r diwedd! Canodd y côr Calon Lân, Gŵyr Harlech, Gwinllan a Roddwyd i’m Gofal, Sosban Fach, a’i berfformiad cyntaf o ‘In Musico Modulamine’ a ysgrifennwyd gan Karl Jenkins. Gydag Only Boys Aloud y Gogledd a’r De, yr Academi, Côr Godre’r Aran, Côr Meibion Pontarddulais a’r Côr Undebol ar ôl Tri yn cyd-ganu, roedd y sain yn wych, a’r gerddorfa, Sinfonia Cymru, yn rhagorol! Roedd y perfformiad cyfan yn benigamp, ac roedd hi’n ddiwrnod bythgofiadwy, a mwynheais bob eiliad ohono!

Gethin, OBA Y Rhyl

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.