CYMRU 1000 YN NEUADD DEWI SANT, 4 MEHEFIN 2016

Academi OBA

Cynhaliwyd Cymru 1000 yn rhan o Ŵyl Leisiol Caerdydd. Dyma oedd fy nigwyddiad cyntaf lle daeth Only Boys Aloud y Gogledd ac Only Boys Aloud y De ynghyd fel un grŵp mawr, ac roedd o’n un o’r profiadau gorau a gefais erioed! Roedd yn rhaid gadael y Rhyl am 7am, ond roedd hi’n werth gorfod codi’n gynnar! Arhosodd y criw yng Nghanolfan yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd. Aethom i Neuadd Dewi Sant i gael ymarfer technegol, ac roedd pawb yn dechrau teimlo’n gyffrous. Ar ôl cael bwyd ym mwyty Amser, roedd hi’n bryd inni berfformio! Aethom i’n llefydd ar y llwyfan, ac roedd seddau’r gynulleidfa’n llenwi. Ar ôl wythnosau ac wythnosau o ymarfer, roedd hi’n bryd inni berfformio o’r diwedd! Canodd y côr Calon Lân, Gŵyr Harlech, Gwinllan a Roddwyd i’m Gofal, Sosban Fach, a’i berfformiad cyntaf o ‘In Musico Modulamine’ a ysgrifennwyd gan Karl Jenkins. Gydag Only Boys Aloud y Gogledd a’r De, yr Academi, Côr Godre’r Aran, Côr Meibion Pontarddulais a’r Côr Undebol ar ôl Tri yn cyd-ganu, roedd y sain yn wych, a’r gerddorfa, Sinfonia Cymru, yn rhagorol! Roedd y perfformiad cyfan yn benigamp, ac roedd hi’n ddiwrnod bythgofiadwy, a mwynheais bob eiliad ohono!

Gethin, OBA Y Rhyl

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.