Cyfarwyddwr Creadigol newydd: Craig Yates

Astudiaeth achos

Rydym yn hynod falch o allu cyhoeddi penodiad Cyfarwyddwr Creadigol newydd – Craig Yates. Mae Craig wedi bod yn rhan annatod o’r elusen ers ei sefydlu. Gan ddechrau fel aelod o Only Men Aloud, mae Craig wedi helpu siapio a datblygu’r elusen fel ein bod nawr yn gweithio gyda bechgyn, plant a merched ar draws Cymru.

Cefndir Craig…

Ganwyd a magwyd Craig ym Mirmingham a symudodd i astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru lle enillodd BA mewn Cerddoriaeth a rhagoriaeth yn ei ddiploma ôl-radd mewn Canu. Parhaodd ei hyfforddiant yn academi byd-enwog i gantorion ifanc Mariinsky yn St. Petersburg, Rwsia.

Mae’n aelod allweddol o’r grŵp lleisiol Cymraeg, Only Men Aloud, sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd. Daethant i’r brig ar Last Choir Standing ar y BBC, ennill Gwobr Brit Clasurol am yr albwm gorau, canu yn seremoni agoriadol y Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain, a pherfformio ar deithiau o amgylch y byd.

Arwain yn ystod y Clo Mawr…

Yn ystod cyfnodau clo, gwnaethom yn siŵr ein bod yn parhau i gefnogi ein haelodau a’n cefnogwyr drwy ddatblygu ein presenoldeb ar y ŵe a darparu ymarferion rhithiol wythnosol i’n holl haelodau. Bu Craig yn brysur yn creu nifer o fideos Youtube i ddiddanu’r genedl, gan gynnwys Everyone Aloud ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Roedd y côr rhithiol anferth yma yn cynnwys dros 100 aelod, alwmni a chefnogwyr o bob cwr o’r byd gan gynnwys yr UDA, Japan a’r Iseldiroedd yn dod at ei gilydd i ganu gyda Syr Bryn Terfel.

 

 

Diolch i Craig, roedd ein cyngherddau Nadolig rhithiol yn lwyddiant hefyd. Mae’n cyngerddau Nadolig blynyddol bob tro’n boblogaidd, a nid oedd cyfyngiadau Covid-19 yn mynd i’n hatal rhag dathlu’r ŵyl. Paratodd Craig gyngherddau Aloud rhithiol a oedd yn cynnwys perfformiadau gan Only Boys Aloud ac ymddangosiadau gan rai o’n llysgenhadon, gan gynnwys Matthew Rhys, Amy Wadge a Callum Howells. Gyda’r ddau gyngerdd yn denu dros 15,000 o wylwyr, pwysleisiodd ein cefnogwyr pa mor hyfryd oedd y cyngherddau a sut y cafwyd eu cysuro ar ôl blynyddoedd mor anodd.

Ar ôl cynnal ymarferion yn rhithiol am bron i ddwy flynedd, rydym yn hynod falch o fod yn ôl yn ymarfer yn fyw ac yn perfformio ar lwyfan unwaith eto.

Dywedodd Jon Llewelyn, cyn-aelod OBA:

“Mae Craig fel cawr addfwyn sydd bob tro yn eich gweld ac yn rhoi amser i chi, rhinwedd bwysig iawn i mi a’r bechgyn eraill oedd yn rhan o’r côr.”

Y dyfodol…

Dywedodd Craig:

“Rwyf wrth fy modd o gael fy mhenodi fel Cyfarwyddwr Creadigol Elusen Aloud. Gan i mi fod yn ymwneud ag Aloud ers dechrau Only Boys Aloud, rwyf yn falch iawn o bopeth yr ydym wedi ei wneud dros y blynyddoedd, gan weithio gyda miloedd o gantorion ar draws Cymru. Mae sicrhau bod pobl ifanc yn ymwneud â’r celfyddydau yn bwysicach nac erioed heddiw, ac rwy’n edrych ymlaen i arwain Elusen Aloud i’r bennod nesaf.”

Yn dathlu 10 oed eleni fel elusen, mae gennym lawer i edrych ymlaen ato. Mae’n halbwm newydd ar ganol cael ei recordio a fydd yn arddangos lleisiau hyfryd Only Boys Aloud, Academi Only Boys Aloud, Only Kids Aloud a Merched Aloud Girls. Uchafbwynt ein blwyddyn fydd ein cyngherddau Dathlu 10 oed yn Rhyl a Chaerdydd, sef y tro cyntaf y bydd yr holl gorau yn perfformio gyda’i gilydd ar yr un llwyfan.

Rydym ar ben ein digon bod ein henw a’n dylanwad yn parhau i fod yn gryf 10 mlynedd yn ddiweddarach, sy’n adlewyrchiad o lwyddiant Craig fel Cyfarwyddwr Creadigol ac yn sicrhau bod pobl ifanc ar draws Cymru â’r cyfle i ganu, berfformio a mwynhau.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.