CYFANSODDI CÂN YNNI CLYFAR

OBA

Nôl ym mis Medi 2016, mynychodd 7 aelod o Only Boys Aloud benwythnos cyfansoddi caneuon yn Stiwdio Rockfield, Trefynwy. Mae’r stiwdio recordio yn fyd enwog a chyfansoddodd artistiaid megis Coldplay, Oasis a Queen eu caneuon yma! Cafodd y sesiynau eu harwain gan ein Cyfarwyddwr Celfyddydol Tim Rhys-Evans a’r cyfansoddwr James Clarke o Ty Cerdd. Cyfansoddodd y bechgyn tair cân wych a dewiswyd un ohonynt ‘Changes’ i ymddangos yn ymgyrch newydd Ynni Clyfar Prydain. Recordiwyd y gân yn broffesiynol a pherfformiwyd hi gan weithwyr o gwmnïau ynni ar draws Prydain megis E-ON a British Gas a chawsant eu dysgu gan Tim, Niall a Craig – 3 o’n Capteiniaid Tîm. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn am gyfansoddi cân mor wych ac mae’n gyffrous iawn i’w weld ar draws gwefannau cymdeithasol a’i chlywed ar orsafoedd radio ar draws y wlad!!

Gwrandewch ar y gân: https://youtu.be/A1_G6pWq6q0 

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.