CYFANSODDI CÂN YNNI CLYFAR

Proffil uchel

Nôl ym mis Medi 2016, mynychodd 7 aelod o Only Boys Aloud benwythnos cyfansoddi caneuon yn Stiwdio Rockfield, Trefynwy. Mae’r stiwdio recordio yn fyd enwog a chyfansoddodd artistiaid megis Coldplay, Oasis a Queen eu caneuon yma! Cafodd y sesiynau eu harwain gan ein Cyfarwyddwr Celfyddydol Tim Rhys-Evans a’r cyfansoddwr James Clarke o Ty Cerdd. Cyfansoddodd y bechgyn tair cân wych a dewiswyd un ohonynt ‘Changes’ i ymddangos yn ymgyrch newydd Ynni Clyfar Prydain. Recordiwyd y gân yn broffesiynol a pherfformiwyd hi gan weithwyr o gwmnïau ynni ar draws Prydain megis E-ON a British Gas a chawsant eu dysgu gan Tim, Niall a Craig – 3 o’n Capteiniaid Tîm. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn am gyfansoddi cân mor wych ac mae’n gyffrous iawn i’w weld ar draws gwefannau cymdeithasol a’i chlywed ar orsafoedd radio ar draws y wlad!!

Gwrandewch ar y gân: https://youtu.be/A1_G6pWq6q0 

Share Article:

Read another article...

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
Only Girls Aloud is coming to West Wales Banner
Newyddion
Only Girls Aloud yn enhangu i'r Gorllewin!
Only-Boys-Aloud-Academi-St-Asaph-Concert-020
Newyddion
Academi Only Boys Aloud 2023
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.