CYFANSODDI CÂN YNNI CLYFAR

OBA

Nôl ym mis Medi 2016, mynychodd 7 aelod o Only Boys Aloud benwythnos cyfansoddi caneuon yn Stiwdio Rockfield, Trefynwy. Mae’r stiwdio recordio yn fyd enwog a chyfansoddodd artistiaid megis Coldplay, Oasis a Queen eu caneuon yma! Cafodd y sesiynau eu harwain gan ein Cyfarwyddwr Celfyddydol Tim Rhys-Evans a’r cyfansoddwr James Clarke o Ty Cerdd. Cyfansoddodd y bechgyn tair cân wych a dewiswyd un ohonynt ‘Changes’ i ymddangos yn ymgyrch newydd Ynni Clyfar Prydain. Recordiwyd y gân yn broffesiynol a pherfformiwyd hi gan weithwyr o gwmnïau ynni ar draws Prydain megis E-ON a British Gas a chawsant eu dysgu gan Tim, Niall a Craig – 3 o’n Capteiniaid Tîm. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn am gyfansoddi cân mor wych ac mae’n gyffrous iawn i’w weld ar draws gwefannau cymdeithasol a’i chlywed ar orsafoedd radio ar draws y wlad!!

Gwrandewch ar y gân: https://youtu.be/A1_G6pWq6q0 

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.