Croeso Sara – Ein Ysgrifennydd Ceisiadau a Chynnwys newydd!

Newyddion

Sara-Alis ydw i: yn wreiddiol o Ogledd Cymru rwyf bellach yn byw yn Llundain. Gyda gradd BA dosbarth cyntaf o Brifysgol Caerdydd yn ogystal â MA diweddar mewn Rheolaeth Gelfyddydol a Diwylliannol o Goleg y Brenin Llundain, rwyf ar ben fy nigon o gael ymuno â thîm Aloud!

Ar ôl cwblhau fy ngradd BA yn 2018 cefais fy newis i ymuno â chynllun Interniaid Creadigol Arts & Business Cymru. Yn ystod yr interniaeth chwe mis hwn, gweithiais fel codwr arian dan hyfforddiant a oedd yn cynnwys ysgrifennu ceisiadau cyllid, datblygu perthnasau gyda rhoddwyr a chyfathrebu digidol. Buan y sylweddolais mai gweithio o fewn y maes datblygu’r celfyddydau oedd y rôl ddelfrydol ar fy nghyfer i ac arhosais yn fy rôl fel Swyddog Codi Arian am bron i ddwy flynedd.

Yn 2020 penderfynais ddilyn cwrs meistr mewn Rheolaeth Gelfyddydol a Diwylliannol yn Llundain. Roedd y cwrs hwn yn gam allweddol o fewn fy natblygiad proffesiynol ac yn gyfle i mi gryfhau fy sgiliau, ehangu fy ngwybodaeth am y sector gelfyddydol yn y DU a chrisialu fy angerdd tuag at y celfyddydau. A minnau newydd orffen y cwrs, rwyf nawr yn edrych ymlaen i ddefnyddio’r wybodaeth yma ac ail-afael ar ddatblygu’r celfyddydau gyda sefydliad mor ysbrydoledig ag Aloud.

Fel aelod o gôr ieuenctid Cymraeg am dros ddeng mlynedd, rwy’n ymwybodol o botensial trawsffurfiol cerddoriaeth. Rwyf hefyd yn mynd i wahanol gigiau mor aml â phosib a rwyf wrth fy modd yn profi cerddoriaeth byw yng Nghaerdydd a Llundain. Mae ymrwymiad Aloud tuag at hygyrchedd yn y celfyddydau hefyd yn bwysig iawn i mi; roedd fy nhraethawd MA diweddar yn archwilio cynrychiolaeth gyfartal yn y sector gelfyddydol. Roedd ymuno ag Aloud fel Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys felly yn teimlo fel dewis naturiol i mi a rwy’n edrych ymlaen i ddechrau chwarae rhan ymarferol yn gwireddu gwaith trawsffurfiol Aloud.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.