Croeso Sara – Ein Ysgrifennydd Ceisiadau a Chynnwys newydd!

Newyddion

Sara-Alis ydw i: yn wreiddiol o Ogledd Cymru rwyf bellach yn byw yn Llundain. Gyda gradd BA dosbarth cyntaf o Brifysgol Caerdydd yn ogystal â MA diweddar mewn Rheolaeth Gelfyddydol a Diwylliannol o Goleg y Brenin Llundain, rwyf ar ben fy nigon o gael ymuno â thîm Aloud!

Ar ôl cwblhau fy ngradd BA yn 2018 cefais fy newis i ymuno â chynllun Interniaid Creadigol Arts & Business Cymru. Yn ystod yr interniaeth chwe mis hwn, gweithiais fel codwr arian dan hyfforddiant a oedd yn cynnwys ysgrifennu ceisiadau cyllid, datblygu perthnasau gyda rhoddwyr a chyfathrebu digidol. Buan y sylweddolais mai gweithio o fewn y maes datblygu’r celfyddydau oedd y rôl ddelfrydol ar fy nghyfer i ac arhosais yn fy rôl fel Swyddog Codi Arian am bron i ddwy flynedd.

Yn 2020 penderfynais ddilyn cwrs meistr mewn Rheolaeth Gelfyddydol a Diwylliannol yn Llundain. Roedd y cwrs hwn yn gam allweddol o fewn fy natblygiad proffesiynol ac yn gyfle i mi gryfhau fy sgiliau, ehangu fy ngwybodaeth am y sector gelfyddydol yn y DU a chrisialu fy angerdd tuag at y celfyddydau. A minnau newydd orffen y cwrs, rwyf nawr yn edrych ymlaen i ddefnyddio’r wybodaeth yma ac ail-afael ar ddatblygu’r celfyddydau gyda sefydliad mor ysbrydoledig ag Aloud.

Fel aelod o gôr ieuenctid Cymraeg am dros ddeng mlynedd, rwy’n ymwybodol o botensial trawsffurfiol cerddoriaeth. Rwyf hefyd yn mynd i wahanol gigiau mor aml â phosib a rwyf wrth fy modd yn profi cerddoriaeth byw yng Nghaerdydd a Llundain. Mae ymrwymiad Aloud tuag at hygyrchedd yn y celfyddydau hefyd yn bwysig iawn i mi; roedd fy nhraethawd MA diweddar yn archwilio cynrychiolaeth gyfartal yn y sector gelfyddydol. Roedd ymuno ag Aloud fel Ysgrifennwr Ceisiadau a Chynnwys felly yn teimlo fel dewis naturiol i mi a rwy’n edrych ymlaen i ddechrau chwarae rhan ymarferol yn gwireddu gwaith trawsffurfiol Aloud.

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.