Mae Côr Merched Aloud yn paratoi i lansio!

Newyddion

Dewch i brofi Merched Aloud – Canu, gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o gymuned sy’n tyfu.

Diolch i gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi prosiect peilot 12 sesiwn ar gyfer merched 11-16 oed.

Bydd sesiwn gyntaf ‘Merched Aloud’ yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd a bydd yn rhedeg unwaith y mis ar gyfer 12 ymarfer.

  • Dewch i ymuno â’r sesiwn flasu ar fore Sadwrn 16 Hydref
  • Bydd sesiynau’n cael eu cynnal mewn lleoliad yng nghanol Caerdydd
  • Dim clyweliadau – dim ffioedd

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y sesiwn blasu: [email protected]

Share Article:
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Read another article...

Diolch Cazbah!
Astudiaeth achos
Diolch Cazbah!
Ticedi Cyngerdd 10 Oed!
Academi OBA
Ticedi Cyngerdd 10 Oed!
Cyfarwyddwr Creadigol newydd: Craig Yates
Astudiaeth achos
Cyfarwyddwr Creadigol newydd: Craig Yates
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.