Mae Côr Merched Aloud yn paratoi i lansio!

Newyddion

Dewch i brofi Merched Aloud – Canu, gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o gymuned sy’n tyfu.

Diolch i gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi prosiect peilot 12 sesiwn ar gyfer merched 11-16 oed.

Bydd sesiwn gyntaf ‘Merched Aloud’ yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd a bydd yn rhedeg unwaith y mis ar gyfer 12 ymarfer.

  • Dewch i ymuno â’r sesiwn flasu ar fore Sadwrn 16 Hydref
  • Bydd sesiynau’n cael eu cynnal mewn lleoliad yng nghanol Caerdydd
  • Dim clyweliadau – dim ffioedd

Cliciwch yma i gofrestru ar gyfer y sesiwn blasu: [email protected]

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.