CINIO DINE & SHINE GWOBR DUG CAEREDIN

OBA

Ar ddydd Mercher 28 Medi, cefais y fraint o gyfarfod â Thywysog Edward ar ôl perfformio ar gyfer dathliadau pen-blwydd diemwnt Gwobr Dug Caeredin yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Roedd yn noson wych ac roeddwn yng nghanol enwogion megis Alun Wyn Jones, y gyflwynwraig Eleri Siôn a chyfarwyddwyr rhai o gwmnïau mwyaf blaenllaw’r DU.

Yn ystod y noson, perfformiwyd tair cân ar gyfer y gwesteion yn cynnwys Calon Lân. Fe wnaeth Tim Rhys-Evans, ein Cyfarwyddwr Artistig, arwain y gwesteion mewn gweithdy canu, ac roedd rhaid i ni, fel aelodau OBA, helpu’r gwesteion gan gynnwys Alun Wyn Jones mewn ymarferion lleisiol go gymhleth. Roedd y gweithdy yn llawer o hwyl ac roedd dros 40 o westeion yn cymryd rhan yn frwd yn yr ymarferion lleisiol. O anthemau i ganeuon Zulu, roedd y gweithdy yn amrywiol ac unigryw a pherfformiwyd y darn gorffenedig sef cân Zulu mewn wyth rhan i’r Tywysog.

Ar ôl y perfformiad o ganeuon y gweithdy, a oedd wrth fodd y Tywysog, daeth y Tywysog i siarad a diolch i ni fel aelodau Only Boys Aloud am ein perfformiad. Roeddwn yn lwcus iawn i gael siarad gyda’r Tywysog a oedd yn eiddgar i ddarganfod os oedd gweithdai canu yn ddigwyddiad aml i OBA!

Daniel, OBA Caerffili

 

Llun o’r Senedd

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.