CINIO DINE & SHINE GWOBR DUG CAEREDIN

Proffil uchel

Ar ddydd Mercher 28 Medi, cefais y fraint o gyfarfod â Thywysog Edward ar ôl perfformio ar gyfer dathliadau pen-blwydd diemwnt Gwobr Dug Caeredin yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Roedd yn noson wych ac roeddwn yng nghanol enwogion megis Alun Wyn Jones, y gyflwynwraig Eleri Siôn a chyfarwyddwyr rhai o gwmnïau mwyaf blaenllaw’r DU.

Yn ystod y noson, perfformiwyd tair cân ar gyfer y gwesteion yn cynnwys Calon Lân. Fe wnaeth Tim Rhys-Evans, ein Cyfarwyddwr Artistig, arwain y gwesteion mewn gweithdy canu, ac roedd rhaid i ni, fel aelodau OBA, helpu’r gwesteion gan gynnwys Alun Wyn Jones mewn ymarferion lleisiol go gymhleth. Roedd y gweithdy yn llawer o hwyl ac roedd dros 40 o westeion yn cymryd rhan yn frwd yn yr ymarferion lleisiol. O anthemau i ganeuon Zulu, roedd y gweithdy yn amrywiol ac unigryw a pherfformiwyd y darn gorffenedig sef cân Zulu mewn wyth rhan i’r Tywysog.

Ar ôl y perfformiad o ganeuon y gweithdy, a oedd wrth fodd y Tywysog, daeth y Tywysog i siarad a diolch i ni fel aelodau Only Boys Aloud am ein perfformiad. Roeddwn yn lwcus iawn i gael siarad gyda’r Tywysog a oedd yn eiddgar i ddarganfod os oedd gweithdai canu yn ddigwyddiad aml i OBA!

Daniel, OBA Caerffili

 

Llun o’r Senedd

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.