C ac A gyda Sam

Newyddion

Ym mis Rhagfyr 2023, croesawodd Elusen Aloud Sam Holt fel ydlynydd Digwyddiadau Her a Chymunedol. Yn y sesiwn holi ac ateb hon, cawn glywed gan Sam sut mae pethau wedi bod yn mynd hyd yma a beth allwn ni edrych ymlaen ato yn ystod y flwyddyn nesaf:

Sut mae eich mis cyntaf yn y swydd wedi bod a beth ydych chi wedi bod yn ei wneud hyd yn hyn?

Mae fy mis cyntaf gydag Aloud wedi bod yn anhygoel! Rwyf wedi defnyddio’r amser i ddod i adnabod fy nghyd-aelodau o staff ac i ddod i adnabod Aloud. Rwyf wedi bod yn cynllunio ychydig o ddigwyddiadau her cyntaf Aloud yn eiddgar ac rwy’n teimlo’n gyffrous iawn gallu’u datgelu yn y dyfodol agos. Rwyf wedi mynychu digwyddiadau côr ac rwy’n edrych ymlaen at fynychu mwy gan eu bod yn brofiad mor anhygoel.

Dywedwch ychydig mwy wrthym am eich rôl a’r hyn y gallwn edrych ymlaen ato yn y flwyddyn i ddod

O fewn fy rôl byddaf yn trefnu digwyddiadau her i helpu codi arian ar gyfer Aloud i helpu i ariannu prosiectau yn y dyfodol fel y gallwn barhau i gynnig cyfleoedd anhygoel i bobl ifanc ledled Cymru. Yn y flwyddyn i ddod rydym yn gobeithio lansio digon o ddigwyddiadau her cyffrous. Ni allaf ddweud dim eto ond cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r cylchlythyrau sy’n mynd allan! Mae fy rôl hefyd yn cwmpasu llawer o’r agwedd gymunedol o fewn Aloud sy’n golygu y byddaf yn cynorthwyo gyda datblygu rhaglenni a gwneud yn siŵr bod cymuned Aloud yn aros yn lle y gall pawb berthyn iddo.

Beth wnaeth eich denu at y rôl yn Elusen Aloud?

Argymhellwyd y rôl i mi trwy ffrind a oedd wedi bod yn rhan o gorau Aloud, felly roeddwn i wedi clywed pethau anhygoel am Aloud. Roeddwn eisoes wedi bod yn chwilio am gyfle o fewn digwyddiadau her a chydlynu cymunedol felly pan glywais am y rôl roeddwn wrth fy modd. Mae’r ffaith fy mod yn cael gwneud rhywbeth rwy’n angerddol amdano tra hefyd yn codi arian i elusen ar yr un pryd, allwn i ddim gofyn am fwy!

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.