C ac A gyda Beth Jenkins

Newyddion

Ym mis Chwefror 2023, croesawodd Elusen Aloud Beth Jenkins fel Rheolwr Prosiect Only Boys Aloud yng ngorllewin Cymru.

Yn y sesiwn holi ac ateb hon, cawn glywed gan Beth sut mae pethau wedi bod yn mynd hyd yma a beth allwn ni edrych ymlaen ato yn ystod y flwyddyn nesaf:

Beth fu’r uchafbwyntiau o’r 2 mis diwethaf yn y rôl?

Over the last 2 months I’ve been familiarising myself with the team and the choir leaders in the West, understanding where everyone fits in to the mission and getting to grips with the logistics of managing 3 choirs across West Wales. Getting out and attending a few weekly rehearsals and arranging a brunch meet up with the choir leaders have been the highlights so far.

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato yn ystod y flwyddyn sydd i ddod?

I’m particularly looking forward to sourcing performance opportunities for the boys across West Wales and connecting with local organisations to help spread the word. I’m also on a mission to see what the boys would like to do in the year ahead – ultimately, I want to create a space for the boys to share what they enjoy, where they could get involved further and what sort of performances they would like.

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth bobl ifanc sydd wedi clywed am Only Boys Aloud ond ddim yn siŵr a fyddan nhw’n ei fwynhau?

Come along and try! We are going to be arranging a few open rehearsals throughout the year for anyone who may be interested to come along and meet other members and experience a rehearsal. There are no auditions or fees to join OBA so you can just pop along, see how you feel and go from there.

Pa brosiectau eraill ydych chi’n eu gwneud y tu allan i Aloud? 

Alongside working part-time for Aloud I run my own Operational support business, where I support other entrepreneurs streamline and simplify the way they run their businesses. Business owners worldwide trust me to run their online business day-to-day and I just love the variety – no two days are the same!

Dod o Hyd i’ch Côr Agosaf yma

Cysylltwch â [email protected] i gofrestru eich diddordeb!

 

Share Article:

Read another article...

OKA Launch FB
Newyddion
Only Kids Aloud 2024 – Ymgeisiwch Nawr!
370080627_1019812509229526_559886859850287902_n
Newyddion
Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr yn cefnogi creu cerddoriaeth yn y Rhyl!
4 November 2023 - Royal British Legion
Wales Festival of Remembrance, Cardiff
Newyddion
Dathlu chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.