BBC Canwr y Byd Caerdydd 2023 – Holi ac Ateb gyda Jess

Newyddion

Yr wythnos hon bydd ein Harweinydd Côr Only Boys Aloud, Jess Robinson, yn perfformio fel rhan o Gystadleuaeth BBC Canwr y Byd Caerdydd 2023.

Cawsom sgwrs gyda Jess cyn ei pherfformiadau:

A yw’r paratoadau ar gyfer Canwr y Byd Caerdydd wedi bod yn mynd yn dda?

“Preparations have been going well! It’s definitely been intense, especially during the last two weeks with learning and ensuring accuracy in all the different languages, language and vocal coaching, alongside my singing lessons. It’s been an extremely busy but positive experience.”

Ers pa bryd ydych chi wedi bod yn canu a beth oedd eich ysbrydoliaeth wrth ddilyn yr yrfa hon?

I started singing when I was around four years old. I started out performing at local eisteddfod and then the Urdd and went from there. I was lucky growing up as my grandmother’s best friend is a singer – she really took me under her wing. I went on to study at the Royal Welsh College of Music and Drama and the rest is history!” 

Beth ydych chi’n edrych ymlaen ato fwyaf yn ystod wythnos y Gystadleuaeth?

“I’m really looking forward to meeting all the other contestants from across the world and seeing the mix of different personalities coming to Cardiff. 

I’m a first language Welsh speaker so I’m especially looking forward to singing my Welsh repertoire during the Song Prize. 

Faint o ganeuon ydych chi wedi gorfod eu paratoi?

I knew four of the pieces going into the competition but have had to learn a further eighteen! It’s been quite full on!

Sut ydych chi’n teimlo cyn perfformiad? A oes gennych chi drefn arferol ar gyfer diwrnod cystadleuaeth?

“Tea! I drink around 300 cups of tea – I find that it mentally calms me before a performance. I also listen to Beyoncé – I honestly feel like she gives me life and I can take on the world!”

Beth yw eich gobeithion ar gyfer eich gyrfa ar ôl y gystadleuaeth? 

Getting to this stage in the competition has been huge step for me and I’m extremely grateful to have reached this level in a competition I’ve followed over the years and wondered if I’d get there myself.  

My future ambitions include working abroad – I would love to work in Germany!” 

Hoffai’r tîm yn Elusen The Aloud ddymuno wythnos gystadleuaeth wych i Jess. Dysgwch fwy am sut y gallwch wylio BBC Canwr y Byd Caerdydd yma.

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.