Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!

Newyddion

Mae’n destun cyffro i Elusen Aloud gyhoeddi cyfle i ddyblu eich rhodd ariannol fel rhan o ymgyrch Arts for Impact y Big Give!

Rhwng 19 a 26 Mawrth, rydym yn anelu at godi £5,000 drwy roddion, gyda phob punt yn cael ei rhoi’n gyfatebol gan Ymddiriedolaeth Big Give, gan ddyblu effaith rhoddion cefnogwyr i swm posibl o £10,000.

Pam rydym angen eich help?

Yn 2024, bydd Elusen Aloud yn dathlu 12 mlynedd ers ei sefydlu. Yn ystod y cyfnod hwn, mae ein gwaith wedi gwella bywydau miloedd o bobl ifanc trwy eu meithrin a thrwy gynnig amgylchedd diogel iddynt i ddod o hyd i’w lleisiau. Bydd yr wythnos yn codi ymwybyddiaeth o ba mor drawsnewidiol y gall y Celfyddydau fod i unrhyw un, ac nid oes neb yn credu hynny yn fwy na ni!

Mae’r hinsawdd sydd ohoni yn rhoi pwysau ychwanegol ar ein gallu i barhau i gyflwyno ein rhaglen uchelgeisiol ledled Cymru – ac rydym angen eich cymorth!

Bydd cyfrannu at ein hymgyrch Arts for Impact rhwng 19 a 26 Mawrth yn galluogi Elusen Aloud i barhau i gyflawni effaith ENFAWR er budd pobl ifanc ledled Cymru.

Bydd yr arian a godir ar ein tudalen ymgyrch Big Give yn:

  • Rhoi cyfle i aelodau’r côr gymryd rhan mewn profiadiadau perfformio cyffrous. Bydd hyn yn helpu i godi dyheadau, cryfhau cyfeillgarwch ac ehangu gorwelion. Mae perfformiadau rheolaidd hefyd yn gwella sgiliau meddal fel gweithio’n rhan o dîm ac empathi.
  • Cyflwyno ymarferion côr rheolaidd i helpu i gynyddu hyder a hunanhyder pobl ifanc yng Nghymru.
  • Gweithio tuag at greu albwm Aloud newydd, yn cynnwys aelodau o Only Boys Aloud, Only Girls Aloud ac Only Kids Aloud.
  • Datblygu partneriaid ysbrydoledig – gydag elusennau a sefydliadau lleol i gefnogi lles, cyfleoedd a phrofiadau cadarnhaol cyfranogwyr y côr.
  • Dyblu! Mae £10 yn troi yn £20, £50 yn £100! Bydd cyfraniadau i’n tudalen prosiect yn cael ei ddyblu am 7 diwrnod rhwng 19 a 26 Mawrth, sef wythnos yn unig.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r ymgyrch ac i gyfrannu rhwng 19 a 26 Mawrth, ewch i dudalen Ymgyrch Arts for Impact Aloud yma.

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
Why I give to Aloud series headers (1)
Newyddion
C ac A gyda Sam
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.