ACADEMI PRINCIPALITY ONLY BOYS ALOUD 2017

Academi OBA

Rhwng y 1af a’r 10fed o Orffennaf eleni, mynychodd 35 o’n bechgyn gwrs preswyl Academi Principality Only Boys Aloud yng Ngholeg yr Iwerydd ger Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg.

Llwyddodd y bechgyn i ennill lle ar y cwrs trwy glyweliad nôl ym mis Ionawr ac maent yn dod o bob cwr o Gymru felly, ar gyfer llawer ohonynt, dyma’r tro cyntaf y byddent gyda’i gilydd fel grŵp.

Me diwrnod areferol yn yr Academi yn cynnwys ymarferion adrannol a llawn, gwersi theori cerddoriaeth, gwersi canu unigol a gweithgareddau awyr agored sydd, wrth gwrs, yn cynnwys bootcamp am 6 o’r gloch y bore!

Dewiswyd llawer o’r darnau ar gyfer y cwrs eleni i adlewyrchu canmlwyddiant Brwydr Passchendaele a’r thema ganolog oedd rhyfel – roedd y rhain yn cynnwys Last Letter Home gan Lee Hoiby, trefniant Martin Nesheim o The Rocky Road to Dublin, a threfniant James Steven o’r emyn adnabyddus Nearer My God To Thee. Uchafbwynt yr adran hon oedd comisiwn newydd sbon gan Mark-Anthony Turnage o ddau gerdd gan Owen Sheers a Dylan Thomas.

Aeth y bechgyn i’r afael â cherddoriaeth fyd-eang eleni gan berfformio dau o drefniannau Ethan Sperry o ganeuon gan A.R.Rahman – Zikr a Wedding Qawwali yn Urdu a Punjabi, a oedd yn eithaf her i’r bechgyn!

Y darnau sioe gerdd oedd tair cân o Everybody’s Talking About Jamie – sioe gerdd newydd sbon a ysgrifennwyd gan Gyfarwyddwr ein cwrs, Jonathan Butterell a You Will Be Found o’r sioe sydd newydd ennill Gwobr Tony, Dear Evan Hansen.

Am y tro cyntaf eleni, perfformiodd y bechgyn 4 cyngerdd. Roedd y cyntaf yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, yna yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. Yr wythnos ganlynol, fe wnaeth bechgyn yr Academi berfformio y tu allan i Gymru am y tro cyntaf – yng Ngholeg Marlborough yn Wiltshire a Neuadd Wigmore yn Llundain.

Gallwch ddarllen mwy am ein Academi 2017 trwy glicio ar yr erthyglau canlynol:

Wales Arts Review

WalesOnline

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.