ACADEMI PRINCIPALITY ONLY BOYS ALOUD 2017

Newyddion

Rhwng y 1af a’r 10fed o Orffennaf eleni, mynychodd 35 o’n bechgyn gwrs preswyl Academi Principality Only Boys Aloud yng Ngholeg yr Iwerydd ger Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg.

Llwyddodd y bechgyn i ennill lle ar y cwrs trwy glyweliad nôl ym mis Ionawr ac maent yn dod o bob cwr o Gymru felly, ar gyfer llawer ohonynt, dyma’r tro cyntaf y byddent gyda’i gilydd fel grŵp.

Me diwrnod areferol yn yr Academi yn cynnwys ymarferion adrannol a llawn, gwersi theori cerddoriaeth, gwersi canu unigol a gweithgareddau awyr agored sydd, wrth gwrs, yn cynnwys bootcamp am 6 o’r gloch y bore!

Dewiswyd llawer o’r darnau ar gyfer y cwrs eleni i adlewyrchu canmlwyddiant Brwydr Passchendaele a’r thema ganolog oedd rhyfel – roedd y rhain yn cynnwys Last Letter Home gan Lee Hoiby, trefniant Martin Nesheim o The Rocky Road to Dublin, a threfniant James Steven o’r emyn adnabyddus Nearer My God To Thee. Uchafbwynt yr adran hon oedd comisiwn newydd sbon gan Mark-Anthony Turnage o ddau gerdd gan Owen Sheers a Dylan Thomas.

Aeth y bechgyn i’r afael â cherddoriaeth fyd-eang eleni gan berfformio dau o drefniannau Ethan Sperry o ganeuon gan A.R.Rahman – Zikr a Wedding Qawwali yn Urdu a Punjabi, a oedd yn eithaf her i’r bechgyn!

Y darnau sioe gerdd oedd tair cân o Everybody’s Talking About Jamie – sioe gerdd newydd sbon a ysgrifennwyd gan Gyfarwyddwr ein cwrs, Jonathan Butterell a You Will Be Found o’r sioe sydd newydd ennill Gwobr Tony, Dear Evan Hansen.

Am y tro cyntaf eleni, perfformiodd y bechgyn 4 cyngerdd. Roedd y cyntaf yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, yna yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd. Yr wythnos ganlynol, fe wnaeth bechgyn yr Academi berfformio y tu allan i Gymru am y tro cyntaf – yng Ngholeg Marlborough yn Wiltshire a Neuadd Wigmore yn Llundain.

Gallwch ddarllen mwy am ein Academi 2017 trwy glicio ar yr erthyglau canlynol:

Wales Arts Review

WalesOnline

Share Article:

Read another article...

Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.