Academi Only Boys Aloud 2023

Newyddion

Mae Elusen Aloud yn hynod falch o ddweud bod Academi Only Boys Aloud 2023 wedi bod yn llwyddiant!

Yn dilyn clyweliadau yn gynharach yn y flwyddyn, cafodd 23 o aelodau Only Boys Aloud ar draws Cymru eu dethol i gymryd rhan yn rhaglen Academi 2023.

Cwrs Preswyl yr Academi
Cynhaliwyd cwrs preswyl wythnos o hyd rhwng 21 a 27 Gorffennaf yn Moreton Hall, Croesoswallt, pan gafodd aelodau Academi Only Boys Aloud gyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder trwy raglen lawn o ymarferion, hyfforddiant a dosbarthiadau meistr!

Ar ddechrau’r wythnos darparwyd gwersi crefft y cerddor, ymarferion adrannol, a gwersi lleisiol unigol a oedd yn darparu cefnogaeth 1-1 i’r aelodau yn ogystal â hyfforddiant arbenigol.

Cafodd y cyfranogwyr gyfle i archwilio amrediad o repertoire yn cynnwys cerddoriaeth gan Purcell, Hoddinott, a Sondheim.

Roeddem wrth ein boddau o gael croesawu Callum Scott Howells, ein Llysgennad Ieuenctid a chyn-aelod o Only Boys Aloud, atom i roi dosbarth meistr cerddorol arbennig ar gyfer aelodau’r Academi.

Gweithiodd Callum gyda’r grŵp i archwilio’r dulliau o ddatblygu cymeriad a sut i fynegi emosiwn trwy gân. Ac yntau wedi chwarae rhan Emcee yn y sioe gerdd arobryn Cabaret yn ddiweddar, gweithiodd Callum gyda’r grŵp wrth iddynt baratoi i berfformio medli o ganeuon Cabaret.

Rhannodd Callum ei brofiadau gyda’r bechgyn hefyd mewn sesiwn Holi ac Ateb hynod ddiddorol gan eu hysbrydoli ynglŷn â gwahanol lwybrau gyrfa yn y West End a’r hyn sydd ei angen i lwyddo mewn clyweliad.

Cyngherddau Cadeirlan
Penllanw rhaglen breswyl yr Academi oedd y ddau gyngerdd eithriadol a gafwyd yng Nghadeirlan Llanelwy yng Ngogledd Cymru a Chadeirlan Llandâf yn Ne Cymru. Daeth cynulleidfa o dros 250 ynghŷd, yn deulu, ffrindiau, cefnogwyr a’r gymuned ehangach, i gefnogi perfformiadau’r bechgyn.

Roeddem yn hynod o falch bod aelodau côr Only Boys Aloud o Dde Cymru wedi mynychu’r perfformiad yng Nghadeirlan Llandâf gan berfformio gydag aelodau’r Academi.

“I feel like I said goodbye to my boy last week and he’s come back a different, confident, excited, and very happy young man. That’s the true power of what The Aloud Charity does. Music is just part of the journey I’m so very proud”. Sara Jones, Rhiant aelod o Academi Only Boys Aloud 2023.

Ar ôl y cwrs preswyl, bydd bechgyn yr Academi yn cychwyn ar daith i Ffrainc lle byddant yn perfformio i gynulleidfa ryngwladol fel rhan o Ŵyl Ryng-Geltaidd Lorient.

Hoffai Elusen Aloud ddiolch i Ymddiriedolwyr y Mosawi Foundation am eu cefnogaeth hael ac ymroddedig i’n Hacademi Only Boys Aloud. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb eu brwdfrydedd a’u cred yn y prosiect.

“Being part of the 2023 Academi was a privilege, yet a very tough and intense week. It was amazing to see that the hard work had paid off with 2 performances in amazing venues. We grew close as a group over the week, new friends were made and we grew in confidence. It was great to have a masterclass from Callum Scott Howells and hearing about his experiences since being a member of the choir.” Joe Tucker, Aelod o Academi Only Boys Aloud

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.