ACADEMI OBA YN SAN STEFFAN!

Academi OBA

Ar y 27ain ar 28ain o Chwefror, aeth aelodau o Academi Only Boys Aloud i berfformio yn Llundain fel rhan o Wythnos Cymru yn Llundain. Ar nos Fercher y 27ain canodd y bechgyn fel rhan o dderbyniad mewn clwb aelodau preifat a buont yn ddigon ffodus i gael taith o gwmpas yr adeilad hanesyddol yma.

Ar fore Iau, aethom draw i San Steffan yn gynnar i berfformio fel rhan o’u dathliadau Gwyl Ddewi. Yr uchafbwyntiau oedd canu Calon Lân i Lefarydd Ty’r Cyffredin, John Bercow, perfformio yn y Capel hyfryd – St Mary Undercroft fel rhan o’r gwasaneth Gwyl Ddewi, a pherfformio yn yr Ystafell Jiwbili ym Mhalas San Steffan.

Fel rhan o’r derbyniad yn yr Ystafell Jiwbili, cafodd y gwahoddedigion flas o ddanteithion Cymreig gan gynnwys bara brith gan Penylan Preserves, Pice ar y Maen gan Calon Lân Cakes a chaws Cymreig gan Snowdonia Cheese Company. Diolch yn fawr iawn i’r cwmniau am eu rhodd hael i’r diwrnod – roedd y gwahoddedigion wrth eu boddau!

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.