ACADEMI OBA YN SAN STEFFAN!

Proffil uchel

Ar y 27ain ar 28ain o Chwefror, aeth aelodau o Academi Only Boys Aloud i berfformio yn Llundain fel rhan o Wythnos Cymru yn Llundain. Ar nos Fercher y 27ain canodd y bechgyn fel rhan o dderbyniad mewn clwb aelodau preifat a buont yn ddigon ffodus i gael taith o gwmpas yr adeilad hanesyddol yma.

Ar fore Iau, aethom draw i San Steffan yn gynnar i berfformio fel rhan o’u dathliadau Gwyl Ddewi. Yr uchafbwyntiau oedd canu Calon Lân i Lefarydd Ty’r Cyffredin, John Bercow, perfformio yn y Capel hyfryd – St Mary Undercroft fel rhan o’r gwasaneth Gwyl Ddewi, a pherfformio yn yr Ystafell Jiwbili ym Mhalas San Steffan.

Fel rhan o’r derbyniad yn yr Ystafell Jiwbili, cafodd y gwahoddedigion flas o ddanteithion Cymreig gan gynnwys bara brith gan Penylan Preserves, Pice ar y Maen gan Calon Lân Cakes a chaws Cymreig gan Snowdonia Cheese Company. Diolch yn fawr iawn i’r cwmniau am eu rhodd hael i’r diwrnod – roedd y gwahoddedigion wrth eu boddau!

Share Article:

Read another article...

The Roberts Family in their Wrexham shirts
Newyddion
Bechgyn Wrecsam ar y llwybr i lwyddiant
Only Girls Aloud is coming to West Wales Banner
Newyddion
Only Girls Aloud yn enhangu i'r Gorllewin!
Only-Boys-Aloud-Academi-St-Asaph-Concert-020
Newyddion
Academi Only Boys Aloud 2023
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.