2017 HYD YN HYN….

Perfformiadau

Mae’n ddiwedd ar y flwyddyn academaidd a dechrau’r gwyliau haf i’n bechgyn ni. Wrth i ni ffarwelio ag ambell un o’n haelodau gan eu bod yn cychwyn yn y brifysgol ym mis Medi, mae’n gyfle da i ni edrych nôl ar y flwyddyn hyd yma. Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel! Dyma grynodeb o’r digwyddiadau a phrosiectau mae’r bechgyn wedi bod yn rhan ohonynt eleni. Cofiwch bod lluniau o’r digwyddiadau hyn i’w gweld ar ein Galeri

Ionawr – Perfformio yn Venue Cymru, Llandudno fel rhan o ‘Take pART’.

Chwefror – Perfformio yn lansiad ‘School of Hard Knocks Wales’ yn y Senedd, Bae Caerdydd.

Mawrth – Perfformio yn sermoni wobrwyo Cymdeithas Adeiladu’r Principality yng Nghanolfan y Mileniwm.

Mawrth – Perfformio yn noson wobrywo HR Cymru.

Chwefror a Mawrth – Cyngherddau codi arian lleol wedi eu trefnu gan y bechgyn eu hunain i godi arian ar gyfer ein taith i Ypres, Gwlad Belg ym mis Tachwedd 2017.

Mawrth/Ebrill – Ymarferion a recordio opera newydd yn yr iaith Gymraeg ‘2117 – Hedd Wyn’ gydag Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru.

Mai – Gweithdai ysgrifennu caneuon ym Merthyr Tydfil gydag Amy Wadge.

Mai – Perfformio yang Nghyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-Bont.

Mehefin – Perfformio yn ngwyl UEFA – y ‘Champions League Festival’ ym Mae Caerdydd

Mehefin – Perfformio yn Nghinio y ‘Champions League’ yng Nghastell Caerdydd.

Mehefin – Perfformio yn seremoni torri tir y Ganolfan Gynhadledd Rhygwladol newydd yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Gorffennaf – Perfformio y Neges Heddwch yn Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol Llangollen. Cyfansoddwyd y neges heddwch gan ein Capten Tîm, Nia Wyn Jones.

Gorffennaf – Cynhaliwyd ein Academi Principality Only Boys Aloud yng Ngholeg yr Iwerydd, Llanilltud Fawr. Yn ogystal â’r cwrs preswyl 10 diwrnod, perfformiodd yr Academi mewn 4 cyngerdd – yn Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol Llangolln, yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru yng Nghaerdydd, Yn Ngholeg Marlborough ac yn Neuadd Wigmore, Llundain.

Gobeithiwn y caiff y bechgyn hoe dos yr haf yn barod am dymor prysur arall yn yr Hydref!

Share Article:

Read another article...

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
Why I give to Aloud series headers
Newyddion
Arts for Impact – Cefnogwch Ymgyrch Codi Arian Cyfatebol Aloud!
Merched Aloud-114
Newyddion
Penwythnos hyfforddiant llwyddiannus i'r gymuned lawrydd
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.