2017 HYD YN HYN….

OBA

Mae’n ddiwedd ar y flwyddyn academaidd a dechrau’r gwyliau haf i’n bechgyn ni. Wrth i ni ffarwelio ag ambell un o’n haelodau gan eu bod yn cychwyn yn y brifysgol ym mis Medi, mae’n gyfle da i ni edrych nôl ar y flwyddyn hyd yma. Mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel! Dyma grynodeb o’r digwyddiadau a phrosiectau mae’r bechgyn wedi bod yn rhan ohonynt eleni. Cofiwch bod lluniau o’r digwyddiadau hyn i’w gweld ar ein Galeri

Ionawr – Perfformio yn Venue Cymru, Llandudno fel rhan o ‘Take pART’.

Chwefror – Perfformio yn lansiad ‘School of Hard Knocks Wales’ yn y Senedd, Bae Caerdydd.

Mawrth – Perfformio yn sermoni wobrwyo Cymdeithas Adeiladu’r Principality yng Nghanolfan y Mileniwm.

Mawrth – Perfformio yn noson wobrywo HR Cymru.

Chwefror a Mawrth – Cyngherddau codi arian lleol wedi eu trefnu gan y bechgyn eu hunain i godi arian ar gyfer ein taith i Ypres, Gwlad Belg ym mis Tachwedd 2017.

Mawrth/Ebrill – Ymarferion a recordio opera newydd yn yr iaith Gymraeg ‘2117 – Hedd Wyn’ gydag Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru.

Mai – Gweithdai ysgrifennu caneuon ym Merthyr Tydfil gydag Amy Wadge.

Mai – Perfformio yang Nghyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-Bont.

Mehefin – Perfformio yn ngwyl UEFA – y ‘Champions League Festival’ ym Mae Caerdydd

Mehefin – Perfformio yn Nghinio y ‘Champions League’ yng Nghastell Caerdydd.

Mehefin – Perfformio yn seremoni torri tir y Ganolfan Gynhadledd Rhygwladol newydd yn y Celtic Manor, Casnewydd.

Gorffennaf – Perfformio y Neges Heddwch yn Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol Llangollen. Cyfansoddwyd y neges heddwch gan ein Capten Tîm, Nia Wyn Jones.

Gorffennaf – Cynhaliwyd ein Academi Principality Only Boys Aloud yng Ngholeg yr Iwerydd, Llanilltud Fawr. Yn ogystal â’r cwrs preswyl 10 diwrnod, perfformiodd yr Academi mewn 4 cyngerdd – yn Eisteddfod Gerddorol Rhyngwladol Llangolln, yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru yng Nghaerdydd, Yn Ngholeg Marlborough ac yn Neuadd Wigmore, Llundain.

Gobeithiwn y caiff y bechgyn hoe dos yr haf yn barod am dymor prysur arall yn yr Hydref!

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.