10 STRYD DOWNING

Proffil uchel

Am gyfle!

Fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi Stryd Downing, cafodd aelodau ein Academi wahoddiad i ganu mewn derbyniad yn 10 Stryd Downing! Dyma gyfle anhygoel i ganu mewn lle mor eiconig a byd-enwog! Cyn bo hir, roeddem ar fws ar ein ffordd i ganol Llundain a chawsom ein gollwng ar Whitehall ble gwelsom Stryd Downing am y tro cyntaf. Camodd pawb oddi ar y bws a gwneud ein ffordd tuag at y gatiau enwog ble roedd rhaid i bawb ddangos eu pasport cyn mynd trwy Ddiogelwch. Yna, roedden ni mewn! Roeddem ni’n medru gweld drws sgleiniog Downing Street yn y pellter ac roedd yn deimlad mor rhyfedd cerdded trwy ddrws ble mae cynifer o gyn prif weinidogion, Aelodau Seneddol ac arweinwyr enwog wedi cerdded yn y gorffennol. Yno, aethom fyny’r grisiau, heibio lluniau o Brif Weinidogion y gorffennol ac mewn i’r ystafell ble roedden ni am berfformio. Cawsom ymarfer bach cyn i bawb gyrraedd ac wedyn cawsom y cyfle i gyfarfod â rhai o’r gwesteion. Yna, daeth David Cameron i mewn a chanon ni Calon Lân a Try Again ac yna fe ddaeth i siarad gyda ni! Ar ôl ein perfformiad, roedd hi’n amser i fynd nôl ar y bws ac anelu am adre (gyda stop yn y Gwasanaethau am Burger King, wrth gwrs!) Efallai na fyddwn ni byth eto yn cael y cyfle i berfformio yn Stryd Downing felly nawn ni ddim anghofio’r perfformiad yma!

Share Article:

Read another article...

image00011
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Taranna
Mehr Photo fopr blog (1)
Newyddion
Interniaethau Prifysgol Caerdydd: Cyflwyno Mehr
WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.47.48
Newyddion
Cysylltu Cymunedau yng Nghwmbrân
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Enter your search...

Chwilio am...

Helpwch Achub Elusen Aloud

Mae angen codi £150,000 i achub Elusen Aloud a’i chôr enwog Only Boys Aloud. Ers iddo sefydlu yn 2010, mae Only Boys Aloud wedi cefnogi dros 6,500 o fechgyn i ganu dros Gymru. Cliciwch yma i gyfrannu nawr.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.