10 STRYD DOWNING

Academi OBA

Am gyfle!

Fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi Stryd Downing, cafodd aelodau ein Academi wahoddiad i ganu mewn derbyniad yn 10 Stryd Downing! Dyma gyfle anhygoel i ganu mewn lle mor eiconig a byd-enwog! Cyn bo hir, roeddem ar fws ar ein ffordd i ganol Llundain a chawsom ein gollwng ar Whitehall ble gwelsom Stryd Downing am y tro cyntaf. Camodd pawb oddi ar y bws a gwneud ein ffordd tuag at y gatiau enwog ble roedd rhaid i bawb ddangos eu pasport cyn mynd trwy Ddiogelwch. Yna, roedden ni mewn! Roeddem ni’n medru gweld drws sgleiniog Downing Street yn y pellter ac roedd yn deimlad mor rhyfedd cerdded trwy ddrws ble mae cynifer o gyn prif weinidogion, Aelodau Seneddol ac arweinwyr enwog wedi cerdded yn y gorffennol. Yno, aethom fyny’r grisiau, heibio lluniau o Brif Weinidogion y gorffennol ac mewn i’r ystafell ble roedden ni am berfformio. Cawsom ymarfer bach cyn i bawb gyrraedd ac wedyn cawsom y cyfle i gyfarfod â rhai o’r gwesteion. Yna, daeth David Cameron i mewn a chanon ni Calon Lân a Try Again ac yna fe ddaeth i siarad gyda ni! Ar ôl ein perfformiad, roedd hi’n amser i fynd nôl ar y bws ac anelu am adre (gyda stop yn y Gwasanaethau am Burger King, wrth gwrs!) Efallai na fyddwn ni byth eto yn cael y cyfle i berfformio yn Stryd Downing felly nawn ni ddim anghofio’r perfformiad yma!

Share Article:

Read another article...

Only Kids Aloud
Astudiaeth achos
Only Kids Aloud yn perfformio yn Disneyland Paris!
Sarah Free
Astudiaeth achos
Cyfres Rhoi Aloud
Orchard
Proffil uchel
Rhaglen ddogfen Aloud ar S4C
CEFNOGWCH NI

Helpwch i gadw'r gerddoriaeth yn fyw

Cyfrannu

Cyfrannwch

Drwy gyfrannu heddiw, fe fyddwch yn rhan o stori Aloud, yn ein helpu i roi profiadau cadarnhaol a all newid bywydau i bobl ifanc ledled Cymru.

Ymaelodi â Chynllun Calon

Ymaelodi â Chynllun Calon

Aelodau Calon sy’n cynnal curiad Elusen Aloud, ac maen nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein llwyddiant.

Codi Arian i Ni

P’un a ydych chi eisiau rhedeg marathon neu drefnu eich her elusennol eich hun, gallwch helpu i gefnogi ein gweithgarwch yn eich ardal leol.

Chwilio am...

Chwilio am...

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wneud yn siŵr ein bod yn rhoi’r profiad gorau i chi fel defnyddiwr. Os ydych yn dewis parhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.