Ypres 2017

Ypres 2017

Tour to Ypres 2017

Ym mis Tachwedd eleni byddwn ni’n teithio i Ypres yng Ngwlad Belg i berfformio ac fe fedrwch CHI ein helpu ni i gyrraedd yno! Cliciwch isod i ddarganfod mwy am ein ymgais Crowdfunding.

Rhwng 2 – 4 Tachwedd 2017, bydd Only Boys Aloud yn mynd a’u gwedd unigryw o ganu corawl meibion Cymreig i Wlad Belg i dalu teyrnged i’r rhai a gollodd eu bywydau ym mrwydr Ypres 100 mlynedd yn ôl.

Bydd rhai darnau yn y rhaglen yn adlewyrchu y drasedi o ryfel a fydd yn cynnwys:

Le Chant des Marais – cân a gafodd ei chyfansoddi mewn carchar rhyfel.
Aberystwyth – Trefniant newydd o’r emyn adnabyddus hon gan Tim Rhys-Evans – canwyd yr emyn hon gan filwyr Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf yn union cyn iddynt fynd i frwydro ar faes y gad .

Bydd gweddill y rhaglen ag ymdeimlad ryngwladol a fydd yn adlewyrchu ein dynoliaeth gyffredin gyda darnau o wledydd ar draws y byd mewn nifer o wahanol ieithoedd

Bydd hefyd darnau adnabyddus Only Boys Aloud yn rhan o’r perfformiadau gan gynnwys gosodiad hyfryd Caradog Williams o eiriau enwog Saunders Lewis ‘Gwinllan a roddwyd i’m gofal’, Ymdeithgan Gwyr Harlech ac anthem OBA, Calon Lân.

Mae OBA yn gôr o ddynion ifanc felly bydd digon o ganeuon poblogaidd a sioeau cerdd yn rhan o’r rhaglen yn ogystal.