Beth am Gynnal Sgwrs

CYMORTH UNIGOL

Mae rhoddion gan unigolion, boed fach neu fawr, yn gwneud gwahaniaeth go iawn o ran ein helpu ni gynllunio ein dyfodol yn hyderus.

Drwy wneud cyfraniad a chefnogi’r gwaith yr ydym yn ei wneud, byddwch yn elwa ar gael chwarae rhan yn y broses ryfeddol o drawsnewid bywydau’r bechgyn sydd yn cymryd rhan yn OBA. I gyfrannu nawr, cliciwch YMA neu anfonwch siec yn daladwy i The Aloud Charity (1 Pwynt Caspian, Stryd Pen y Pier, Caerdydd, CF10 4DQ).

Os hoffech sgwrs ynghylch sut y gallwch ein cefnogi ymhellach, cysylltwch â’n Swyddog Datblygu: louisa@thealoudcharity.com / 02920 444147

Os ydych yn rhiant i aelod o Only Boys Aloud, cliciwch YMA

Os ydych chi’n edmygu gwaith Aloud, ymaelodwch â Calon, ein cynllun newydd sy’n rhoi cyfle i unigolion gyfrannu at ein gwaith. Drwy wneud hynny byddwch yn ein helpu i barhau i weithio yn y dyfodol.

Gallwch ymaelodi o dan un o bedair lefel, gan gyfrannu bob mis* neu’n flynyddol**, beth bynnag sy’n gweddu orau …
Calon Efydd
Calon Arian
Calon Aur
Noddwr Calon

Ceir amrywiaeth o fuddion yn gysylltiedig â’r holl lefelau, gan gynnwys cydnabyddiaeth o’ch cefnogaeth ar wefan Aloud.