Beth am Gynnal Sgwrs

CEFNOGAETH GAN FUSNESAU

“Rydym yn cael cannoedd o geisiadau am nawdd bob blwyddyn, ond anaml iawn y byddwch yn gwybod yn syth bod yn rhaid ichi gymryd rhan mewn prosiect, a dyna’n union yr hyn a ddigwyddodd pan gysylltodd Only Boys Aloud â ni… Nod ein polisïau nawdd yw cefnogi bywyd cymdeithasol a chymunedol, galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd a chefnogi creadigrwydd, a dathlu ein treftadaeth a’n diwylliant mewn awyrgylch bywiog a chyfoes. Mae Only Boys Aloud wedi cyflawni hyn i gyd, a chymaint mwy.”

Graham Yorston, Prif Weithredwr, Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Drwy benderfynu noddi Only Boys Aloud, neu ein dewis ni fel eich Elusen y Flwyddyn, bydd pobl yn gweld bod eich sefydliad yn buddsoddi’n
frwd ym mywydau pobl ifanc ledled Cymru. Os ydych yn bodloni anghenion eich polisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, neu’n ceisio creu
cydbwysedd gwell yn eich gwariant Marchnata, bydd noddi Only Boys Aloud yn rhoi hwb sylweddol i’ch busnes, a hefyd yn ein helpu ni i barhau â’r gwaith da.

Gallwn greu pecyn nawdd wedi’i gynllunio’n arbennig a all sicrhau partneriaeth effeithiol a chydfuddiannol.

Os hoffech chi inni archwilio potensial partneriaeth â The Aloud Charity, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu ar 02920 444147 / louisa@thealoudcharity.com

 

Y Principality yn parhau i gefnogi Only Boys Aloud

Mae Cymdeithas Adeiladu’r Principality wedi penderfynu adnewyddu’r gefnogaeth nawdd i raglen Only Boys Aloud ledled Cymru.

Defnyddir y nawdd, sydd wedi ei adnewyddu am 18 mis arall, i weithredu pob un o’r 14 o gorau Only Boys Aloud (OBA) ledled Cymru yn wythnosol, yn ogystal â darparu amrywiaeth eang o gyfleoedd perfformio am ddim i ryw 180 o aelodau OBA.

Mae’r Principality wedi bod yn falch o noddi rhaglen OBA ers sefydlu’r cynllun saith mlynedd yn ôl.

Yr elusen Aloud, a leolir yng Nghaerdydd, sy’n cydgysylltu’r rhaglen Only Boys Aloud sy’n defnyddio canu fel modd o ymgysylltu â bechgyn yn eu harddegau mewn modd sy’n datblygu sgiliau newydd yn ogystal â hybu hunan-barch ac uchelgais. Darperir y corau yn rhai o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Aloud a Sylfaenydd OBA, Tim Rhys-Evans: “Heb y cymorth ariannol hanfodol a roddwyd gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality dros y blynyddoedd, ni fyddem wedi gallu cyflawni yr hyn yr ydym wedi llwyddo ei wneud a chael effaith mor gadarnhaol ar fywydau mwy na 1000 o fechgyn a’u cymunedau. Dros y 7 mlynedd ddiwethaf mae aelodau OBA wedi cyrraedd rownd derfynol Britain’s Got Talent, perfformio ar long fordaith ar adeg ei lansio a chanu ar lwyfan gyda Katherine Jenkins yng Ngŵyl Palas Hampton Court, ymhlith llawer o ddigwyddiadau eraill. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Gymdeithas am adnewyddu’r cymorth a fydd yn ein helpu i barhau i ddarparu profiadau sy’n gweddnewid bywydau ein bechgyn ifanc.”

Meddai Steve Hughes, Prif Weithredwr y Principality: “Gan ein bod yn fusnes cyfrifol rydym yn ymrwymo i fuddsoddi yn ein cymunedau a’n pobl ifanc. Rydym yn falch o barhau â’n cymorth hirsefydledig i Only Boys Aloud. Mae’r elusen hon yn helpu bechgyn, yn aml o gymunedau difreintiedig, i ddatblygu a gloywi sgiliau bywyd allweddol, rhoi hwb i’w hyder a chodi eu huchelgais cyn iddynt fynd i’r gweithle. Rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o’r bechgyn ifanc hyn yn datblygu o ganlyniad i waith rhagorol yr elusen.”

Cymdeithas Adeiladu’r Principality yw noddwyr teitl Academi Only Boys Aloud y Principality, cwrs dwys preswyl am wythnos i aelodau OBA sy’n 16 oed ac sy’n dangos llawer iawn o botensial cerddorol a pherfformio. Bydd Academi Only Boys Aloud y Principality yn perfformio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar 10 Gorffennaf.

21/05/2017 Pics (C) HUW JOHN
MANDATORY BYLINE - Huw John, Cardiff

Principality Building Society - Proud Sponsors of ONLY BOYS ALOUD


mail@huwjohn.com
www.huwjohn.com
M: 07860 256991